Vaker

Old Swedish Dictionary - vaker

Meaning of Old Swedish word "vaker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vaker Old Swedish word can mean:

vaker
1) vakande, vaksam. Bu 498. " han hawir bäzsta ok vakkarsta (vigilantissimum) gömara" Bir 3: 382.
vaker
2) vaksam, som är på sin vakt, varsam, aktsam. the äru. .. ware ok wakre j sälikhet Bir 1: 259. - vaksam, uppmärksam, sorgfällig. ujdhir vars herra iheSu vpfärdh til himeriksi tilbör thik vara vakra Bo 242. iomfrun. .. var vakir oc atgömol huru hon skulde sinom alra kärasta son taka var ib 5. - sorgfällig, påpasslig, oförtruten. en waker manare oc opwäkkiare til gudhz kärlek Su 174. vare nu. .. öghat vakrare til at see (vigilantio in speculando) Bir 3: 334. at thu maghe vara lidugh ok vakir at akta oc thänkia oc vndirsta the hemelico thingin Bo 163. " vm thu vast vakir at vakta aat thy som sakt är af vars herra iheSu lifwärne. tha mana iak thik at thu skuli här vara myklo vakare" ib 180. " at andre mine thiänara. .. vardhin thäs athughulare ok vakare at vaka (efficinatur sollicitories in vigilanda) oc vakta sik" Bir 2: 143. " athughade oc vakre j görandomthingom Suasom myrin" ib 3: 117. ib 4: 296. " iudha höfdhingane varo vakre i sinne ondzsko mote varom herra iheSu" Bo 158. - vaken, rask, flink, ifrig. vm thu äst vakir oc gör thz värdhelica Bo 170. " them som han seer vara vakra ok starka til stridhinne" Bir 2: 37. " här af skalt thu thäs vakkrare ok quämelikare vardha allan daghen til at thiäna gudhi" Ber 247. - ifrig, het. vardher han (kroppen) ofmykit kaatir. ok vakker i orenom lusta Ber 251.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • vakar Bir 4: 296.
  • vacar Bu 498.
  • vakker Ber 251.
  • vackra Bo 242.
  • vakre Bo 158 ; Bir 3: 117.
  • wakre ib 1: 259.
  • vackra ib 2: 37.
  • vakrare Bo 180 ; Bir 3: 334. vakkrare Ber 247.
  • vakare Bir 2: 143. superl.
  • vakkarster: -a Bir 3: 382),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back