Väla

Old Swedish Dictionary - väla

Meaning of Old Swedish word "väla" (or væla) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

väla Old Swedish word can mean:

väla (væla)
1) syssla (med, hafva att göra (med). med prep. um. preste välto opta om then tima om thz offer som godha lokt gaff aff sik sik MB 1: 214. - sköta, sköta om. med prep. um. the sagho. .. gudz ängla wäla wm hänna saar ok läkia (plagas virginis perunngentes) Bil 588.
väla (væla)
2) öfverlägga. " med prep. u. the herra haffdo ther lenge vm wält" RK 1: 947 (möjl. att föra till umväla). - Jfr umväla.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so väla may have also been written as væla

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • weela LG 1025. -te, -ter),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back