Vän

Old Swedish Dictionary - vän

Meaning of Old Swedish word "vän" (or væn) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vän (væn)
skön, vacker. " octouianus kunogar var. .. sva vän ok þäkar at hvar man lyste tel at se han bliþan" Bu 62. " adrianus var vngar ok manna vänastar (juvenis delicatus vKLemming. 1862.">Alde et derorus)" ib 521. " min moþer sa mik vänan (pulchrum)" ib 136 " ib 156, 183. en KLemming. 1862.">Alra vänaste man" Bil 916. " sa hon koma vänasta vnga svena" Bu 11. sa hon. .. tua vänasto KLäRKa byria (mässo sangh) ib. hon syndadhe. .. mz margha män oc hälzst mz them ther henne syntis wään KLemming. 1862.">Al 6612. " thu min son. .. swa fagher oc wään, at KLemming. 1862.">Alla egiptolandz iomfrwr standa i swKLemming. 1862.">Alom oc windöghom, hwar som thu koMBer farande" MB 1: 266. " ther syntes. .. twe andre vnge män staRKe j makt. wäne j änlite oc faghre j KLädhom" ib 2: 288. " kunugen lät inne mz hanum läsa tua väna (formosas) iugfrur" Bu 500 " ib 511. "Bil 877, 908. KLemming. 1844.">Fl 384, 106, 1013. Di 160. " af vnge komo ok väne" Bu 520. mädhan iak är swa faghir oc wän (pulchra. .. et decora) KL 91. KLemming. 1862.">Al 150. " at thu (Sara) synis ey swa wään oc elskelik" MB 1: 197. " wänt qwinde" ib 417. the wänasta qwinnor man wille finna KLemming. 1862.">Al 5615. " the drötning hon war wään" ib 175. " han hauer väna döther fäm" RK 1: 374. " han atte thry barn the wänast wara matte ib 631. then fagr haffwer then wäna kär" MD (S) 210. ther sa han saman qwinnor ok män the waro fwl ok ekke wän KLemming. 1862.">Al 5575. " matto some män tha wardha uäni (Cod. A däghlikare 101).. . än some" MB 1: (Cod. B) 536. wänt huundh LB 5: 82. hon. .. slogh vt sith wäna haar owir syna axla MB 2: 162. " the skulu. .. i fara brullöpis KLädhe thz är ödhmiukt oc tholomodh oc lydhna the prydha siälina oc göra hona väna" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 256. " vänast lilia" Bu 7. " aff wänasto trä thz är cedrus" MB 1: 499. " väna änghia" Bil 844. " til en wänastan dKLemming. 1862.">All oc bätzstan som war i landeno" MB 1: 177. the .,. . wilia hawa ok byggia huarn stath, i ängiom ok öjom, i skoghom ok watnom thr thöm tikkie wara wänt, lustelikt godz ok faghra waru RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 60 (150, 66). wil liak idher sighia aff en wänan lwnd then wänasta man haffwir mz öghon seet RK 1: (KLemming. 1862.">Albr) s. 207. eth bKLemming. 1862.">Aldakin. .. eth thz venasta man haffuer seet RK 1: 1437. " thry golff aff steen ij tornith är inne, the vänsasta man matte finna" KLemming. 1844.">Fl 933. ib 1005. " foghla liknilse oc andra Diwr, swa skär aff gul at se op a som solin vänast vära ma" ib 1071. " ther haffua the wänare stad at boo" RK 1: 1215. " kyRKian er wään ok stoor" ib 1192. " ii vänasto mönstre" Bu 11. ib 54. margha borgher wän KLemming. 1862.">Al 3800. " ther waro fughla. .. sköne oc faghre a the heedh teh wänasto syyn hafdho the ib 5879. thz bredff som thu hafwer os sänt thz war os at höra liofft oc wänt" ib 9762. " en litin fughil. .. mz wäne röst" ib 372. " vänasta liudh Br 2: 265. hakan var ey mykit lang vtan mz väne matto (pulchro moderamin)" ib 135. " thiin wäno vngo aar" MD 190. ståtlig, vacker. the (qvinnorna) waro. .. stolta ok wäna ij thera gang KLemming. 1862.">Al 5606. " raska hälada froma ok väna RK 1: 675. konung wKLemming. 1862.">Aldemar loot mot henne fara riddara oc swena en vänana skara" ib 613. " en wänare rote" ib 1866. " the haffdo ey seet en vänare här ib 2710. "ib 3324, 3560. eth hooff. .. swa höwelika wänt ok riikt ib 1808. - Jfr ful-, iäm-vän.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so vän may have also been written as væn

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • wään MB 1: 197, 266 ; RK 1: 1192 ; Al 150, 175, 6612. ven dat. f. väne Bu 520 ; Bir 2: 135.
  • wäne Al 372.
  • -are uäni MB 1: (Cod. B) 536. superl. -aster. -ister: isto Bil 877),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back