Väpna

Old Swedish Dictionary - väpna

Meaning of Old Swedish word "väpna" (or væpna) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

väpna (væpna)
väpna, beväpna, utruSTa (till STrid), ruSTa. eg. och STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bildl. räknadhe han oc väknade (Cod. A härSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLädde 180) sina hwardagx swena MB 1: (Cod. B) 545. " han wäpner sina män gen honum mz rätte tro" ib (Cod. A) 265. vänkte (armavit) Diäfwllin sina thiänar oc vptände thera hiärta moot varom herra STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 160. " gudz modhir vil älska oc väkna en vngan man" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 103. " jak vil väkna han oc sända at vinna himerikis konunge land ib. huru var herra. .. latir andelica prydha ok väpna en riddar mz Digdhom" ib 3: 371. " sSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLa iak hiälpa honom ok wäkna han medh minom waknom" VKR IX. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 129. skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al paulus. .. väkna thik mz dygdhanna vaknom i 2: 45. hwarn thän man som. .. tholomodhit STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLäthe oc väkne mz dygdhanna vaknom ib. - part. pret. väpnad, beväpnad. hui fly þu þin faþur. vämptar utvämptan STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 156. " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">BortkaSTadhe han sin wakn som wänktir war" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 41. " han foor entidh wänktir a enne bro" ib 85. " tha gik brwnka i then by ok med honom wlff gerleffs broder STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aller wämpter ok hosin skoder" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3877. " är aktande, huarn wäghen te mäns tridha skulu, äru bäter wänkte" STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 84 (206, 92). een fromSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir riddare wel wämptir ST 95. Di 206, 207. the. .. gingo wäpnte fore them MB 1: 423. ib 2: 4. " the ridho wämpte daghin lang" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 4875. " swa foro the iärlsins här ij mot väpnter badhe til örs ok foot lSTephens. 1849.">Iv 2336. komo formosi kompana väncte" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 759. " twe vänkte riddara" ib 595. STephens. 1849.">Iv 443. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 332. " aff wängta manna färdh" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 121. MD (S) 255. MB 2: 278. " mz wapnande köpSTadzmän" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 8622. " ther bidhar han. .. vänkta folkit (armatos).. . fyra thusand wapnadha honum fölia badh" ib 590. - mädh väpnte hand, med väpnad hand, med svärd. jak wil möta thik mz wämpte hand (armatus) MB 1: 409.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so väpna may have also been written as væpna

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • väkna Bir 2: 45, 103, 3: 115 ;
 • -as Gr 268.
 • wäkna VKR IX ; Bir 1: 129.
 • wapna Al 4894 ;
 • -as Fl (Cod. C) 20.
 • väknir ib (Cod. B) 552.
 • väknee Bir 2: 45, 3: 115 (på två st.). wapnar Di 17.
 • wampne ib 277. imperat. wapna ib 136.
 • -to Iv 2332 ;
 • -tis Fr 1178.
 • vämte Bu 492.
 • vämpte Bil 887 ;
 • -to Bu 14 ;
 • -tis Iv 1646.
 • wämpte Va 10 ;
 • -to RK 1: 4009.
 • wämpnte: -to Al 10313.
 • vänkte Bo 160 ; Bir 3: 58 ;
 • -to ib.
 • wänkte KL 41 ; -to ib 40. wapnade Va 25, 44 ; Di 33, 136.
 • wäknadhe Lg 3: 333: väknade MB 1: (Cod. B) 545. part. pret. väpnter (m. pl.) Iv 2336.
 • wäpnter: -te MB 1: 266, 423.
 • vämptar Bu 156.
 • vämpter Iv 443 ;
 • -ta MB 2: 278.
 • wämpter RK 1: 3877 ;
 • -tir ST 95 ;
 • -te MB 1: 409 ; Al 4897, 4975 ;
 • -ta ib 4174.
 • väknter: -t Bo 190.
 • wäknter: -te KS 84 (206, 92).
 • uäkinter: ouäkinta Ber 30.
 • vänkter: -te Bil 595 ; MB 1: (Cod. B) 562 ;
 • -ta Bo 179.
 • wänktir KL 41, 85 ;
 • -te ib 40 ; MB 2: 4 ; -tir (nom. pl. m.) MB 1: (Cod. B) 562 ;
 • -tom Lg 332.
 • väncter: te Bil 759.
 • wängter: -ta KL 121.
 • väpnadher: -ath Fr 86. vapnadher -adhe Di 207.
 • wapnadher: -adha Al 590 ;
 • -ath ib 8926.
 • wapnader: -ada MD (S) 255.
 • wapnanader: -ade RK 2: 8622.
 • wappnader: -ade Di 206 ),
 • väpna sik , väpna sig, förse sig med vapen, gripa till vapen, rusta sig. eg. och bildl. liuþa vämpto sik Bu 14. KL 40. " en man wänkte sik a langa fredagh ok mötte sinum brodhir bana owänktom" ib 41. " op a thz hws badhe riddara ok swena väpnto sik" Iv 2332. " the wämpto sik ok hosin skodho" RK 1: 4009. " greci oc meacedones fiäste. .. wämpnto sik til hand oc foot" Al 10343. Fr 86. Va 10, 25, 44. Di 17, 33, 136, 277. Lg 3: 333. " hwar twe äru stridhande mällan sin ok annar kasta bort sin vakn oc annan väkne sik (munit se) altidh mz sinom vaknom hwat ey skal then rasklicare vinnas som bort kasta vaknin än then som sik daghlica väkne (colligt arma sua ad se)" Bir 3: 115. " huru gudz vini väkna sik mz dygdha vaknom ib. georgius. .. vänte sik mz cors tekn" Bu 492. Bil 226, 887. - refl. väpnas, väpna sig, gript till vapen, rusta sdig, väpnas. väpntis thaghar thän ädhla man Fr 1175. Iv 1646. Fl 20. " konungin. .. loot han föras i sin klädhe. oc väknas mz sinom vaknom" Gr 268. Jfr af-, be-, unt-väpna, fulväpnadher, oväpnter (oväknter).

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᛕᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back