Vär

Old Swedish Dictionary - vär

Meaning of Old Swedish word "vär" (or vær) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vär Old Swedish word can mean:

vär (vær)
koMP.
vär (vær)
1) värre, på ett sätt som i högre grad (än ngt annat) vållar smärta el. skada. än þe vildo eigh vär fara än han Bu 207. þu Varþar vär pinaþar ib 521. " the. .. hötas göra wär widh han, än widh hans gäster" MB 1: 193. hwat thwinghar wär ok osälikare än Altidh astunda syndena ok Aldrigh mättas. .. af hänne RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 287.
vär (vær)
2) värre, sämre, olyckligare. han war födder. .. a wärro dyghne thz är at sighia, a wär skipadhum stiärno gang MB 1: 46. " är eens mantz likame wär skipahder än annars" ib. " tha waro iwdha wär widh koMPne, än nakre andre män" ib 450. " hwa tha bidde honom Vard vär (gick det så mycket värre) R 2: 3927. han swardhe et ordh thes wardh hanom wärr" ib 2548. wisto the thik wara här thik wordhe Alla stund thäs wär Al 8352. " idher är swa mykith wär" ib 7299. haffdhe jach icke warith sa kendh blandh thöm, thet haffdhe warith wärr, än thet är BSH 5: 115 (1506). niclis stensson Var ther och mädher thz Var tess vär och ey bäther RK 2: s. 349; jfr 4.
vär (vær)
3) värre, sämre, mera omorAliskt. the wilia nw swa myklo wär (deterius) lifwa RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 64.
vär (vær)
4) värre, beklagligare, sorgligare. thy är vär, eg. derför är det (så mycket) värre; ty värr, beklagligtvis, sorgligt att omtAla. swa thy är vär binda mange vinskap til at nidhir thrykkia gudz vini MP 2: 15. " Vaart folk flyr Alt i mosa oc käär wy haffwom tapat sigerin thy er weer" RK 1: 719. ib 3013. thy är wär bortwrakin är gudhz älskoghe Ber 166. ib 57, 177, 231, 232. Su 407. - thy är vär at, eg. derför är det så mcyket värra att; ty värr. thy är wär, at some göra badhe a mot sinne natrwo oc gudz Budhordhom MB 1: 135. RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 384. Su 381. " thy vär at, d. s. thy wär at vy ärom Alt vffa" RK 1: 320. ib 1825, 2489. Su 232. " thy wär at mange wille fara j thesso Budhordh" MD 80. - thy vär, d. s. for hulka thy vär (proh dolor) mange nye osidiä äru optakne aff lildz anda ingiutilsom RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 68. thywer iak wet mik orättän Va 37. " thy war haa them gör nakat j geen han bindhir sik til eth heluitis meen" MD 80. ib 86. " thy wär mange wille fara j thette bwdhordh" ib 87. Su 2, 3, 41 o. s. v. RK 3: 3915.
vär (vær)
5) mindre. hans drötning war mz store blyghd philippus är til lhenna kär han an henne ey thäs wär Al 346. - Jfr värre.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so vär may have also been written as vær

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • wärr UpL M 23; 3, V 7; pr.; RK 2: 2548 ; BSH 5: 115 (1506).
  • wer Va 37 ; MD 86 (norvagiserande). weer RK 1: 719, 1825. war (troligen skriffel) MD 80 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Back