Väraktogher

Old Swedish Dictionary - väraktogher

Meaning of Old Swedish word "väraktogher" (or væraktogher) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

väraktogher (væraktogher)
vapnför; beväpnad. wäraktoghe män leetha siik aath stadhen liidha RK 3: 2238. " godhe wärafftige men" FM 235 (1505). the äre. .. ey öffwer hundadha väractuge eller [som] nogra vern göra kwnna BSH 5: 7 (1504). thet i strax vele vthgöre xzxiij:re gode wärafftige karle lib 99 (1506). ib 458 (1511). " med myndre än sweriges frälse och menige wäraktige makt ther om til hyälp tylsagt warder" ib 434 (1511). " thaa kalladhä her sten thet wergactughä folk och rytters effther segh till swergie" HSH 19: 41 (1497). ib 18: 119 (1497), 20: 32 (1506).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so väraktogher may have also been written as væraktogher

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • väractuger.
  • wäraktiger.
  • värachtiger: -ige HSH 20: 32 (1506). wergactugher.
  • wergactiger: -actige HSH 18: 119 (1497). wärafftiger),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᚱᛆᚴᛏᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back