Varkunna

Old Swedish Dictionary - varkunna

Meaning of Old Swedish word "varkunna" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

varkunna
hysa medömkan el. medlidande med; vaRKunna sig öfver, förbarma sig öfver. med dat. el. i dess ställe ack. þinom döþ vaRKunna Lg.">Bu 74. " han. .. waRKunnadhe thera ärfwdhe" Lg.">Bil 360. iosep. .. waRKunnar hans hiärta sorgh oc sinna brödhra genwärdho aff innarsta hiärta MB 1: 249. iak vaRKunna (coMPatiens) idhan thräldom RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 391. ib 2: 153. " a herra gud waRKunne then nöd at han i then wanda kom" RK 1: 3063. " andreas var kunnaþe saloghom karle" Lg.">Bu 135. " biskopen vaRKunnar hänne ib 144. sälugher karl badh them waRKunna barneo ok miskunna" Lg.">Bil 268. " tha waRKunnadhe petrus hanum ok gat ey haldit tarum" ib 349. " milde herran vaRKunnadhe änkionne som dödha sonin grät" Bo 71. " vaRKunna hänne (Jungfru Maria) af allo hiärta oc thänk at himerikis drotning fik ekke rikit for alz änkte" ib 18. miskwnnen them oc waRKwnnen (miseremini eorum) MB 2: 140. ib 1: 170, 198, 429. Bo 10, 19, 20, 163, 231. RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 31, 344, 2: 310, 3: 119, 170. MP 1: 248, 2: 156. hwru kwnno thenne them liknas äldher waRKwnna, som sithia widh thom Bordh Su 117. " honom är vaRKunnande at han föddis til swa storan fatikdom" Bo 252. " hzta är eth wndherlikit tingh oc aldra högelikast waRKwnnande (coMPassionis dignissina)" Su 53. - med prep. ey vaRKunnadhe (coMPatiebatur) thin siäl owir thom RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 236. " mz allom människom som som i dröffwilsom ärw stadda, är hon waRKunnande" Lg 3: 705. - hafva medlidande med, förlåta. waRKunna ma thin daarskap han MD 196. - visa barmhertighet mot. aff hwilko j lydhande honom, ey atenast waRKunnen jdher siälfuom, wtan ämwäl honom RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 13.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -konna: -ar Bir 2: 310.
  • -ar ,
  • -aþe )
  • varkunna sik , hafva medömkan el. medlidande, varkunna sig, förbarma sig. han (konungen) skal. .. nepsa thöm som illa göra tok mz miskund warkunna sik ther epther som sakin haffwer sik MD (S) 209. - med prep. ivir. at varkunna sik owir thöm ther fatike varo KL 322. Bil 851. Su 117. " tha varkunnadhe varfru sik owir thera hawandzlöso" Bo 60. ib 102. Bir 3: 56.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚱᚴᚢᚿᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back