Värme

Old Swedish Dictionary - värme

Meaning of Old Swedish word "värme" (or værme) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

värme (værme)
värme. " eg. och bildl. barnet. .. thorffte vidher mere värma i swa store köld" KLemning. 1860. SFSS.">Bo (Cod. B) 344. " scyt giuar han (Gud) þik. .. varma äpte iis ok frost" Bu 489. " solinna varme" KLemming. 1860.">Gr 277. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 221. KLemming. 1862.">Al 6180, 6182, 6395. " mote hiärtano var han litet varmber. .. thän varmen bleff standande mote hiärtano. väl fäm dagha vmkring KL 317. "LfK 216. nar KLemming. 1862.">Alle swenane fruSu owir matto kändo han swa mykyn verma at KLemming. 1862.">Alle the hona hannadho oc sagho vndradho KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 201. ib 4: 50. " hulkin (näml. KLäder) hon meer hafdhe til at hyulia oc skyla mz sin licamma än til hans värma" KL 334. " the KLädhe. .. ther hon hauir aff värma oc nytto" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 175. " the göra. .. minom som wärma ey then som wardhir af wl älla KLädha KLemning. 1860. SFSS.">Bonadh älla eld vtanaf brännande kärlek" ib 1: 228. opfyllas mz gudhelicom hita oc värma ib 2: 161. ib 1: 80, 149. mz kärleksins värma KL 350. " jak. .. ffly wndher thins wärmis manttol" Su 207. Jfr kärleks-, lifs-värme.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so värme may have also been written as værme

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • varme Gr 277 ;
  • -en KL 317 ;
  • -a Bu 489 ; Al 6395),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᚱᛘᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back