Värn

Old Swedish Dictionary - värn

Meaning of Old Swedish word "värn" (or værn) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

värn Old Swedish word can mean:

värn (værn)
L.
värn (værn)
1) värjande, värn. " försvar. at nakar dyrwes sik vndan lönä af vare þiäniKLemming. 1871--73.">ST til rikesins wärn" Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 478 (1345, nyare afskr.). ib 561 (1346). han hafdhe tio thusand waghna bygdhe til wärn KLemming. 1862.">Al 3240. " thesse waknin älla KLädhin. .. ther the skullo sinna wärn (defensionem)KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 165. dogha the (ɔ: ondo biin) them godho biomen til linbyrdhis wärn ok hjälpa (ad mutuam defensionem)" ib 258. " hwat är sannindh wtan rätwisonna aKLemming. 1871--73.">STwndan oc sannindenna wärn oc wärnisle. .. sannindhen är hoxsens brwni oc länktan i huilkom jänniskionna hogher opptändhes til rätwisonna wärn" KLoKLemming. 1871--73.">STerfolk. Utg. af F. A. DahKLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1875.">LfK 52. han. .. ey gitandes lidhit gudz wanhedher oc rätwisonna fördärf, giffwer sik til wärn oc försvar jämväl i dödhen ib 53. päder togh til wern ok liiff Dikter och rim. Utg. af G. E. KLemming. 1881--82. SFSS.">MD 31. " wildhe jek haffua hielp ok take til wernä" ib. " proKLemming. 1871--73.">SThen i raDikter och rim. Utg. af G. E. KLemming. 1881--82. SFSS.">MDKLemming. 1862.">All gaff segh jn oppaa kyKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKon med nogit folk och togh till veren" Dinaviens hiKLemming. 1871--73.">SToria. 1816 ff.">HSH 20: 98 (1407). " norges män torde ey tha tagha tiil wärn" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 78. " saraceni KLemming. 1871--73.">SToþo til lwärn moth the hedhningga i mangha dagha" KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 169. " KLemming. 1871--73.">STat manlika til wärn criKLemming. 1871--73.">STna thro" KLemming. 1871--73.">STenianus. Se KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 619. " the wtginge KLemming. 1862.">Alle som wärn kunde göra" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (siKLemming. 1871--73.">STa forts.) 5679. the äre. .. ey öffwer hundradha väractige eööer [som] nogra vern göra kwnna KLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 7 (1504). - motvärn. the. .. sattis mot konung karl til wern KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 7754. ib 8208. " sik säthia til wern moth honom" KLemming. 1871--73.">ST 340.
värn (værn)
2) värjande el. försvar inför rätta; nekande. the pintho honom mz eeld ok jern togh hafdhe han for sik samma wern ok sagde KLemming. 1862.">Altidh nee j moth Dikter och rim. Utg. af G. E. KLemming. 1881--82. SFSS.">MD (S) 285.
värn (værn)
3) värn, skydd, beskydd, hägn. tholkin värn (defensio) tharfuandhis äkke KLemning. 1860. SFSS.">Bo 83. " criKLemming. 1871--73.">SToforus. .. baþ varn härra sik tel värn" Bu 501. " maria magdKLemming. 1862.">Alena sömadhe kors a thera härdha til thröKLemming. 1871--73.">ST ok wärn a moth DiäFlum oc guz owin[um)" KLemming. 1871--73.">STenianus. Se KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 268. " wir. .. takum þeem. .. vnDir warä hemelikä wärn" Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 1: 669 (1285, gammKLemming. 1862.">Al afskr.). M 1: 182. badh hon thän KLemming. 1871--73.">STora herran. .. at han skulle hona ok KLemming. 1862.">Alla hänna syKLemming. 1871--73.">STra taka i sina värn ok hägnan KL 354. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 249. " jak skKLemming. 1862.">Al wara thins oc thinna wärns skiollir (suctum protetionis tuæ et ruorum) ib 4: 58. - skydd, tillFlykt; tillFlyktsort; skyddad el. säker plats, säkerhet. ii rom var eet hus bygt vanförom riddarom ok KLemming. 1862.">Aldroghom tel värn at haua þär sin äruoþes lön mäþ mak ok lro" Bu 64. " somlige aff them togho sigh wärn til twa thorna KLemming. 1862.">AllKLemming. 1862.">Aledhis wäl bewardha (confugissent in duas turres vKLemming. 1862.">Alde munitas)" MB 2: 310. " lathen them ekke komma til wärn j theris KLemming. 1871--73.">STädher" ib 29. " epterKLemming. 1871--73.">ST säter han rachel oc iosep i sina bätzKLemming. 1871--73.">STa wärn" ib 1: 227. " Fly til nakra wärn mz thinne syKLemming. 1871--73.">STer" KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 295. - det som skyddar, skydd, värn. täs Flere barDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fridhi tän mur hauer. .. täs faKLemming. 1871--73.">STare är täth hus til KLemming. 1862.">Alla wärn ok sikrlek Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 85 (208, 93). mannen tarf. .. sikra wärn firi ty han må skadha til llif ok likama ib 79 (195, 86). torf. .. huart rike ok landskap haua. .. sikra wärn firi owinom tera ib (195, 87). är tön wärn tuäskuna: en är godh riddarskap ok triwin KLemming. 1862.">Almoghr. .. annor wärn landa är faKLemming. 1871--73.">ST hus ok KLemning. 1860. SFSS.">Borghr ib (195-6, 87). the hafdho mot honum änga värn Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr 594. " eensamit renleeDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS samuit war thera värn" KL 298. - om person: försvar, beskydd, beskyddare (beskyddarinna). cKLemming. 1862.">Allaþo män han rätuisan ok folDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS faþer ok lanz värn Bu 195. " herra min gudh ihesus chriKLemming. 1871--73.">STus hiälp mik oc var min värn" KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 549 o. .. jomDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fru maria. .. war min wärn i dödhenom Sv. Böner 58.
värn (værn)
4) vaktpoKLemming. 1871--73.">ST, vakt. " satto the försaat oc värner (poseurunt insiDias) mothe honom j bärgannas höghet" MB 2: 99.
värn (værn)
5) befäKLemming. 1871--73.">ST playts, befäKLemming. 1871--73.">ST läger, befäKLemming. 1871--73.">STning, fäKLemming. 1871--73.">STe. samma nat dorgho the tädhan jn för KLemming. 1871--73.">STadhen ther mäKLemming. 1871--73.">STe hedhningana haffdo sina wärn, KLemming. 1871--73.">STadh oc trygge hwilo (ibant uspue ad munitionem) MB 2: 233. sampnade han paa nyt maKLemming. 1862.">Al annan KLemming. 1871--73.">SToran här oc satte sin wärn oc KLemning. 1860. SFSS.">BoKLemming. 1871--73.">STadh (caKLemming. 1871--73.">STra posuit) mothe raphin offwir KLemming. 1871--73.">STrömen ib 234. " the. .. haffwa sina wärn sath (caKLemming. 1871--73.">STra posuerunt) owir KLemming. 1871--73.">STrömen" ib. " han. .. säthe sina wärn pa the sidhona KLemming. 1871--73.">STrömen" ib 235. hedhningane. .. owir gaffwo sin vapn wärna oc KLemming. 1871--73.">STädher ib. thymotheus. .. owirgaff wärner, KLemming. 1871--73.">STadh oc KLemning. 1860. SFSS.">BolKLemming. 1871--73.">STadh ib 234. somlighe giordo sik berskärmath rwm oc wärnar 84. the. .. omkringh lagdo torneth oc wärmena (circundantes præsiDium] mz trägrenomen ib 102. " beKLemming. 1871--73.">STällado them oc bekräkte them KLemming. 1862.">Alla j theris särmom wärnom oc thornom (in tubbiBus)" ib 232. " beKLemming. 1871--73.">STälla the värnir oc KLemming. 1871--73.">STädher til hulkom wi Flyt haffwom (occupare munitionem, in quam confugimus) ib. antwardom wi. .. konwngh magnus. .. förnempade land med theres sloth wärner och ägadela (preDictas terras, municiones earum et caKLemming. 1871--73.">STra ac pertinensias)" Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 210 (öfvers. Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr. sl. af 1400-tKLemming. 1862.">Alet). ödhmuiktin är KLemming. 1862.">Aldra dygdha swa som en värn oc torn ther KLemming. 1871--73.">STaKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKlica KLemming. 1871--73.">STanDir mote höghfärdhinna onzsco KLemning. 1860. SFSS.">Bo 44.
värn (værn)
6) mur. " ena värn han (trädgården) hafuer om sik" Fl 1064.
värn (værn)
7) bröKLemming. 1871--73.">STvärn; af bröKLemming. 1871--73.">STvärn el. af tinnar omgifven plattform å KLemning. 1860. SFSS.">Borg el. fäKLemming. 1871--73.">STe. offwan oppa takit offwir torneth waro KLemming. 1871--73.">STandanDis KLemming. 1871--73.">STaKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKa wärner oc wiDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KSkardh (propugnacula) MB 2: 102. " jnnan j thornit bygdhe mäKLemming. 1871--73.">STher mannen som Diwrit (elefanten) regherade oc j wärmenne om kringh thornet. xxx ij. vtwKLemming. 1862.">Alde män" ib 237. " han gik for skämptan a the värn tha vardh han var vidh thera här" Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr 451. " tha mälte een swen op a the värn nu äter folket ij konungins här" ib 507. " man sa ther a wärnene KLemming. 1871--73.">STa thre män äller nakra twa" KLemming. 1862.">Al 4992. " the glömpdo si a wärnene skööt" ib 4996. " sommi bliwo. .. a wernen dödhe" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1764. " ginKLemming. 1871--73.">STan munde fogde pa werna ga" ib 2: 2724. " jag gik opp pa wernen thz snaraKLemming. 1871--73.">STe iag gath och lath ther KLemming. 1871--73.">STinga wth en hatt" ib 3: (siKLemming. 1871--73.">STa forts.) 5133. en dag KLemming. 1871--73.">STod konung Didrik va wärnen oc sag at konung wKLemming. 1862.">Aldemar gik till KLemning. 1860. SFSS.">Bord Di 187. the. .. komo til KLemning. 1860. SFSS.">Borghinna tha ropadhe wektaren aa wermine (up der zinnen) oc spordhe hwa the waro KLemming. 1871--73.">ST 24. " fyre väktara äru ther a, the KLemming. 1862.">Aldre skulu aff värnine ga (IIII menn gæta turnins) för än andre koma ther ij gen" Fl 1033. " hon. .. monde braat the väktara kKLemming. 1862.">Allä. .. tha mälte een man a värninne KLemming. 1871--73.">SToodh ij ärin välkomin" Iv 3829. - JDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr bak-, bryKLemming. 1871--73.">ST-, iorþa-, lagh-, land-, mur-, KLemming. 1871--73.">STrand-värn.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so värn may have also been written as værn

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • uarn ÖGL ES ind. 14. warn Fragm. af SML, se Maurer, Sitzungsber. d. bayer. AKad. d. Wiss. Phil. u. lhist. KL 1894 s. 433 loch Larsson Ark. f. Nord. Fil 13: 55. veren HSH 20: 98 (1507).
 • -ir.
 • -ar )
 • värnar eþer ,
 • värnar iordh ,
 • värna garþer ,
 • värnalaghi ,
 • värnalaghi ,
 • värna mal ,
 • värna man ,
 • värna ruf ,
 • värna stadher ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᚱᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
➞ See all works cited in the dictionary

Back