Värna

Old Swedish Dictionary - värna

Meaning of Old Swedish word "värna" (or værna) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

värna Old Swedish word can mean:

värna (værna)
L.
värna (værna)
1) värna, skydda, beskydda, bevara. mins fadhirs akt är äkke at värna älla väria sina vini här i världinne i swa matto STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 83. " han värnar os. oc vi skolom i quäl skadhalöse hijt atirkoma" ib 164. ib 12. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 53. " jak värna thom j allom vadhom" ib 3: 387. " hon är värnadh mz STarke värn" ib 152. " thz. .. mz hulko han värna kroppin swa som brynia älla plata" ib 115. " wärnadhir mz thäs hälgha kors dygdh" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 50. " sculu the ey värnas af honum" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 61. " värna os vndir thinna vinga skugga" GOrius af Armenien. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gr (Cod. D) 381. " wi bidhiom thik. .. värna thit folk aff allom bradhum död" STenianus. Se Lg.">Bil 714. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 206. " werna os aff äwerdelikom fördömilsom" Bergström. 1868--70.">Su 322. " gygdho the henne et hws widh GOrius af Armenien. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Graffwena thz hon skulle wärnas aff räghn oc wäto" Prosadikter 154. " wärmar min ödmiukt af brännande froSTe thz är af wärldinna vinskap" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 277. ib 278. värnande han fran dyäflenom ib 2: 115. " werna oss for owinenom" ST 236. " nar the j föra sik mässo STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLädhen. .. mz hulkom the skuldo wärnas ok bewaras mot diäflenom" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 164. - bevara, rädda. huru gabanite folke cloSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLiga wärnadho sith liff MB 2: 24.
värna (værna)
2) befäSTa, förse med befäSTning. han wärnadhe (munivit).. . bärghit syon MB 2: 270. - befäSTa, STärka. han wärande (munivit) them som STodho j GOdho at the skulllllin ey falla STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 303.
värna (værna)
3) vakta, bevaka, hålla uppsikt öfver? the. .. satto j alla the (näml. STäderna) wärnara til at wärna israel (uti intimicitias exercerent in Israel). MB 2: 247.
värna (værna)
4) akta, gifva akt, se till; söka förhindra. med nekande sats inledd af at. tu skalt. .. wärna ok för biudha, at ängin androm skadha göri KS 26 (65, 28). - taga sig till vara, taga sig i akt, akta sig, se till. med nekande sats inledd af at. skal GOdhr ok rätvis kununGOrius af Armenien. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gr wärna at han warde ey girughr up å sina vdndidåna GOdhz KS 57 (144, 63). " skulu alle domare. .. wärna at the sen ey wildughe älla ofradhe i domom sinom" ib 68 (168, 75). värna (vide).. . at thu ey dröfth thän hälgha anda Ber 39. värna (cave) at thy eu wpnöt thina dagha j bakmalwm ib 58. " ib l59. - taga sig till vara för, söka undvika. löghe oc fafängh ordh wärnis oc flyns (caveantur)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 13. - refl. värnas, värnas, få skydd, få omvårdnand, omhuldas. til thz hws gaar barn som värnas (zetam qua reperit solcia pusio querit) GO 1110. - Jfr be-, for-värna samt varna.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so värna may have also been written as værna

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -ar.
  • -adhe ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᚱᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back