Värning

Old Swedish Dictionary - värning

Meaning of Old Swedish word "värning" (or værning) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

värning Old Swedish word can mean:

värning (værning)
ÊL.
värning (værning)
1) förvaring; besittning. thz war een sorghfull erffuelutt hans hustru fik til werning MD 387 (i rim med gärning).
värning (værning)
2) det som lman har i förvar; saker som man förvarar för afyttring, varor, handeslvaro; äfven om det enskilda föremålet: vara. iak huxar ther op a huru iak mina xärning sälia ma Fl 844. ib 649. manga handa värningh är i krämara bodh GO 555. hwar man lowar sina wärning ib 632. " hwar een wärningh lowar sik siälff" ib 1088. " tärningh är ond wärningh" ib 1010. Jfr altara-, skin-värning, äfvensom varninger.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so värning may have also been written as værning

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᚱᚿᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
➞ See all works cited in the dictionary

Back