Värþer

Old Swedish Dictionary - värþer

Meaning of Old Swedish word "värþer" (or værþer) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

värþer Old Swedish word can mean:

värþer (værþer)
L.
värþer (værþer)
1) som är uppskattad el. kan uppskattas; värd (i penningar el. dyl., mycket, litet, intet o. s. v.); som lhar (mycket, litet, intet) att betyda. äptir thy STröm. 1868--70.">Sum thät är wärt till Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 4: 466 (1335, nyare afskr.). ib 5: 637 (1347). " om chriSTelig tro latz han ey ware wärtt (med den kriSTna tron tyckte el. sade han det icke vara ngt värde=?" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (LSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK) s. 280. - med gen. til litins wärdhan by STenianus. Se Lg.">Bil 215. " räknande thik änksens värdhan vara" STröm. 1868--70.">Su 448. räkna. .. thina gärninga swa som änksens värdha ib. - med dat. at vi skolom nima vilia synas i annars öghom änGO värdhe (vites et abjecti) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 4. " alla lthässa timans pina ok alt lthz man kan thola, är änGO värt vidhir the komaskolande ärona som oppinbaras skal li os" ib 108. " er thz enGO wärt" STenianus. Se Lg.">Bil 80. - med ack. (el. en form som kan vara ack.). at han (häSTen) se wäl wärper fyurutighi maSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 476 (1345, nyare afskr.). ib 637 (1347). tho at thät ware eigh vtan eet höns wärt ib 4: 465 (1335, nyar afskr.). hwa som androm afhände kul. STen allr wiþ. som minnä är än half maSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK wärt ib 5: 638 (1347). " ranzsaka hwath thessa fornämpda tompta wäärdha äro äller gälla kunna" ib NS 1: 611 (12407). niþþra þina natura. .. vnDi STok ok STena. som minna äru värþe än þu sialuar Lg.">Bu 138. " wäl kompne herra mine som wärdhughis vithia mik litit värdhan (tantilum servum virum)" STenianus. Se Lg.">Bil 110. GO 1088. " tron är änkte värdh. ther hon är äkke STörre än manna skäl beuisa" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 117. " thz är änkte wärt vm (det är intet värde med, det är icke värdt att tala om) hans järtekne" STenianus. Se Lg.">Bil 117.
värþer (værþer)
2) värd, värDig, förtjent, ansedd värDig el. förtjent. med gen. eigh var iak þäs af guþi värþ thäs värdh manskulde thik hata STephens. 1849.">Iv 567. " jak är litla löna wärdher for gudhi" STenianus. Se Lg.">Bil 360 " hans böker oc epiSTole. .. vordho lofs värdhe aff allum viSTröm. 1868--70.">Sum (STröm. 1868--70.">Sunt. .. aab omniLg.">Bus miraSTenianus. Se Lg.">Biliter commendata)" ib 124. " rädheliker oc loffs wärdher mz vnderlikom wäSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKom" MB 1: 318. " thz thykker mik mykels loffs wärt" ib 137. annath ordh war oc her vnDirs wärt ib 391. " mik räkna the ängxsins GOz wärdhan" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 142. - med dat. tolken högfärdh oc darskaper är ey andro wärt, än gaab oc löghe STröm. 1868--70.">Su 152. - med ack. äru. .. alle häLghe män GOt lof värþe Lg.">Bu 49 .. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 95. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 96, 277. thu döme. .. mik swa som. .. änkte GOt wärdhan (nullins STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Boni Dignum) ib 124. " thera gärninga äru wärdha älskelikhet oc bäzSTo lön 4: (Dikt) 228. thera gärninga syntos litin lön wara wärdha ib. "ib 254. GO 795. " thz dughir ey at gylla som ey är gul wärt" ib 68 ; " jfr 1. han är väl värdhir sith köth som STröm. 1868--70.">Supir väl sin kaal" ib 106. " änkte hawir thenne man giort som band ella dödh är wärt" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 173. ib 171. - med inf. eigh var drusina värþ at se sin kära guþfaþur Lg.">Bu 151. - värd, skattad, aktad. iak är aldra smälikaSTir ok minST wärdhir (abjectissimus et vilissimus) j thera asyn STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 142. - förtjent, grundade el. beroende på förtjenST. hon (ödmjukheten) är värdogh at faa. .. thz hon gitir ey wtthyt mz sinom ordhom hwi tha ey for thy at swa är värt (meritum). vtan at swa thäkkis. .. iheSTröm. 1868--70.">Su chriSTi. .. fadhir STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 40.
värþer (værþer)
3) värDig, förtjent; förträfflig. sa togho the tha then wärda man konungs nampn lagde the a han STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 7508. sanctj örian then riddare värdh ib s. 351.
värþer (værþer)
4) värderad, kär. han vnfik them ärlik til lsinna thiänara oc hafdhe them kära oc wärdha ST 456.
värþer (værþer)
5) tillbörlig. vika (för -ar) som värt þän mindre þöm mera Lg.">Bu 51. " är väl värt ok värdskyldoght at iak lsSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLa glädhias af thinne helso" STröm. 1868--70.">Su 412. " är thz wäl wärt, thz wi henne ekke glömom" Lg 3: 657. ib 662. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 13. - Jfr athyggio-, avita-, avitande-, hedher-, hedhers-, iäm-, o-, virþninga-värþer.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so värþer may have also been written as værþer

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • varþär VGL I þ 3: pr. uarþär ib 14.
  • wäärdher: -a SD NS 1: 611 (1407).
  • värt.
  • wart VML I þiw 12),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᚱᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back