Vätter

Old Swedish Dictionary - vätter

Meaning of Old Swedish word "vätter" (or vætter) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vätter Old Swedish word can mean:

vätter (vætter)
1) varelse, väsende; särsk. om ond varelse (djur, menniska, andeväsende o. s. v.) och förenadt med adj. af nedsättande betydelse; ofta användt som skymford. hwa ey födhir kat Alla hund han födhir än wärra wäte (peius Alit gemimen sine catho vel cane limen; motsvarande Danska text har wät, i var. diwr) GO 717. conSTantius. .. een ful klättare oc ful väth STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 743. " seureius war dygdha löss fwl wäter laSTa fulder (pessimus honimum)" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 1004. " driff fAlshet bort. .. tak gudh til hielp oc nidher STielp then fuAl wätt" MD 396. kesaren. .. sagdhe til sauiniaum thin onda wät (fera mAla) STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 461. ey skAl swa länge wara thiin fwla wäter (non sic, inique, non sic evades) STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 999. " gak thu bort thiin fula vättär (Cod. B wätä, C wätha) iak vil thik änkte vätta säta (riddarfrun till sin tärna)" STephens. 1849.">Iv 1122. þa teþes hanom fagher skuge. ok tAlaþe tel þän leþa skugan. fly nu vslaSTa vätar STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 130. " basilius tAladhe til diäfwlin fordiärwa wäther lät gudz creatur j nadhum wara" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 1028. " scorpiones ok cocodrille draka ok trull ok fwla wäter the bo ther ij (näml. i floden) badhe dagha ok nätter" Al 5911 ; " jfr 2. "
vätter (vætter)
2) vätt, vätte. skAlt thu ey thro vppa tompta gudha älla oppa wättir ST 31. - Jfr vätta, hvAltitna.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so vätter may have also been written as vætter

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • vätar Bu 130.
  • vätär Iv 1122.
  • wäter Lg 999, 1004.
  • wäther ib 1028.
  • wät Bil 461.
  • väth ib 743. ack. wätt MD 396.
  • wättir ST 31.
  • wäte GO 717, kanske att fatta ss ack. sing),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᛏᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back