Vinder

Old Swedish Dictionary - vinder

Meaning of Old Swedish word "vinder" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vinder Old Swedish word can mean:

vinder
1) vind, ventus. " mäþ bläsande vinde" Bu 13. " röst aff fyrum wägnum som windher bläs" Bil 311. " een hampn wär for windh oc wagh" MD 392. Fl 658.
vinder
2) öfverst i ett hus (under sparverket) beläget, för vinden öppet rum; närmast ofvan det öfversta bjälklaget i ett hus beläget rum, vind, vindsvåning. jacob fan hauen. .. lot opp aff her anders i skanold vegnä söndagx almosena. .. en stenstuwa oc en keller twärd offuer stuwane oc ther till en windh offuan oppa stuwane meth three kamere SJ 379 (1471). ib 380. Jfr lopt, vädherrum.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚿᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
➞ See all works cited in the dictionary

Back