Visa

Old Swedish Dictionary - visa

Meaning of Old Swedish word "visa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

visa Old Swedish word can mean:

visa
L.
visa
1) visa, låta se, förete, låta komma för ngns öGOn, utpeka. han wiiKLemming. 1871--73.">STe henne kälde KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 198. iudhas. .. wizKLemming. 1871--73.">STe drotnigenne thrät KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil 87. " symon manadhe mik aldre visa thrät hwar thz ligger" ib 86. " wisa thöm korsit" KLemming. 1871--73.">ST 301. " han wiKLemming. 1871--73.">STe them KLemming. 1871--73.">STadhin ther korssit war begrafwit" ib. " wisa hwar korssit ware ib. "Di 287. swo SOm thik war visat ok tet j gaar swa lyptis jak vij sinnum hwar dagh. .. aff guz änglum at höra himerikis söthan sang KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil 273 ; " jfr 2. "
visa
2) visa, låta veta, låta förKLemming. 1871--73.">STå, uppenbara. at visa (manifeKLemming. 1871--73.">STaret) þät allom criKLemming. 1871--73.">STnom Bu 24. " pauen skipaþe faKLemming. 1871--73.">STo ok böner. tel at guþ vilde þät flerom visa" ib. " han baþ guþ daghleka visa sik (sibi evelari peteret). hui hans äjggla sungGO huart ar þän sangh vm þa naat" ib 23. þe. .. lyKLemming. 1871--73.">STo baþe firi lekom ok lärþom. huat þöm vr visat ib 50. " här wiiKLemming. 1871--73.">STe war herra moysi, hurw. wiit oc langt thz lanDit ware, SOm israels sönir skullo skipta" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 424. " gudh siälwer wiiKLemming. 1871--73.">STe (Cod. B wisadhe 525) them at gudz SOn. .. skulle födhas aff eens thera SOna släkt" ib 1. " mik är visat. aff guz wäghna. at iak skal innan (KLemming. 1871--73.">STuntan) tima skilias widh likamän" KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil 273. " min SOn viKLemming. 1871--73.">STe (inspiravit) them hälgha mannenom at thry thingh waro j wärlDinne hulkin SOm them sama minom SOn miKLemming. 1871--73.">SThäktos" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 354. gudh. .. visade honom mz andelikom inskiutilSOm (inspiravit ei) lagh ok reglo til GOth lifwirne ib 355. - tillkännagifva, låta vet, omtala. þe þing vilium vi här af vare fru visa, SOm eigh finnas ii biblia scriueth Bu 6. " sanctus aKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBrosius uitnar ok visa al hänna matiria SOm här scriuas" ib 512. ib 187. wiisa (reuntia) mik hwath ther görs KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 230. - visa, lära. þe visa iþar göra guþ vräþan Bu 138. " visa hanom guþpleca siþi" ib 156. " visaþe han ok lärþe himirikis up gang at tolf dygþa trapom" ib 185. " at KLemming. 1871--73.">STadhelica tro aff gudz gudhdom oc mandom alt thz criKLemming. 1871--73.">STin tro känner ok visar" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 378. - visa, låta veta, gifva anvisning, anvisa, föreskrifva. wiiKLemming. 1871--73.">STo the (änglarne) Diwrom hwilka lydhno the skullo halda mannenom KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 98. " bödh war herra moysi, at wisa israels sönom, hurw margh hem leuite skullo ägha i bland israels sönir" ib 424. " mathias. .. giordhe e wäl SOm han wäl wiKLemming. 1871--73.">STe, ok androm visadhe (satagebat, ut, quod jussu præceperat, opere compleret et ovis doctrinam manum operatione monKLemming. 1871--73.">STaret)" KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil 245. - anvisa, gifva anvisning (att göra el. företaga ngt). hanum war visat at kalla en visan mäKLemming. 1871--73.">STara KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil 618. - visa, anvisa (en plats). the viiKLemming. 1871--73.">STo honum een litin kofwa Iv 4489. - visa, gifva anvisning på el. underrättelse om (väg). Diäfla. .. viKLemming. 1871--73.">STo þöm väghen þart af rätto Bu 523. " tee mik oc visa saman vägh" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 197. " hulkin SOm viiKLemming. 1871--73.">STe ok liuKLemming. 1871--73.">STe sannan wägh til hymerikis port" ib 1: 307. " gifva anvisning på (ngn). þu varþ mik viKLemming. 1871--73.">STar" Bu 498. KLemming. 1871--73.">ST 116. - visa, gifva anvisning (på ngn till hvilken man i visKLemming. 1871--73.">ST syfte har att vända sig). tha the hördho thz wiiKLemming. 1871--73.">STo the fran sik oppa then iudhan SOm viKLemming. 1871--73.">STe hwar korssit laa KLemming. 1871--73.">ST 301 ; jfr 3.
visa
3) visa, gifva anvisning att begifva sig (ngnKLemming. 1871--73.">STädes el. till ngn), hänvisa; sända, skicka. med dat. (el. i dess KLemming. 1871--73.">STälle ack.) och prepositionsförbindelse el. adv. biskopen visaþe hänne tel sin KLäRK Bu 143. " drotnigen. .. viKLemming. 1871--73.">STe þöm. .. tel sinna hiorþ mz orþom ok taka ygsn for vagn" ib 167. KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil 113. KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 240. Iv 3110. hertugh erik. .. wiiKLemming. 1871--73.">STe moot honom herra biärna RK 1: 3360. " viKLemming. 1871--73.">SThe konungen twa riddare äftehr them" Di 233. " wisa barne j by" GO 255. " viiKLemming. 1871--73.">STe han honom vnde et trä" KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil 793. konungen. .. wiiKLemming. 1871--73.">STe sinä men at dör Di 162. " skal iak i morghon wiisa a thit land huKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBlo här" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 303. " jak skal wiisa til idher (immittam. .. in vos) skogaDiwr ib 377. skal iak wiisa ower idher SOot oc bradhan dödha ib. the. .. wiKLemming. 1871--73.">STo them slappe ather heem" RK 1: 4157. - sända Bud. hon wiiKLemming. 1871--73.">STe annantidh til abbotan KL 283. " herra iwan viiKLemming. 1871--73.">STe tha genaKLemming. 1871--73.">ST heem" Iv 1721. hertoghin wiiKLemming. 1871--73.">STe alla vegna RK 1: 3138. - gifva (ngn) anvisning el. befallning (om färd); sända åKLemming. 1871--73.">STad. the. .. wildo them ther gerna beKLemming. 1871--73.">STanda ok wisa them fara heem til landa RK 1: 299. " tha wiiKLemming. 1871--73.">STe han¬ tiwgho vm then matho the a GOdha heKLemming. 1871--73.">STa satho the skullo ridha ok forsee hwar the waro nordmennene ib 3140. - gifva befallning att aflägsna sig el utgå, utvisa, bortvisa. visas aff gillena" SGG 134. wijses af hampnen SO 297.
visa
4) gifva anvisning; tilldöma, döma. viKLemming. 1871--73.">STom wi hanom sin panth behaldha SD NS 1: 386 (1404). - genom dom beKLemming. 1871--73.">STämma öfver (ngt). at jac oc heratzbone sculom thet vpspöria, wisa oc hänna foghot. .. redhe vppa göra SD NS 1: 424 (1405). i b 2: 218 (1409, nyare afskr.).
visa
5) visa, bevisa, ådagalägga. " vil iak þik visa corsens värþelekt tekin ok äro" Bu 139. " andreas visaþe hanom mäþ fäm skälum. at þät var skälekt. at guz SOm þolde döþ a corseno ib. "ib 186. " han. .. visa þöm þät vara möghelekt mz naturlekom skälum ok exemplis" ib 185.
visa
6) visa, utvisa, gifva till känna. med saksub. þän. .. sum þerä siälfrä samwiitt oc skiel visär þöm sakan wara SD 5: 376 (1344, nyare afskr.). alt thz criKLemming. 1871--73.">STin tro känner ok visar KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 378. " nw viisar min gerningh hwat sinom huxadhe" KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil 103. SOm lagh vysa SO 78.
visa
1) sända bort, sända Bud åKLemming. 1871--73.">STad. tha wiKLemming. 1871--73.">STe han bort ok lät leta äftir them thridhia KL 54.
visa
2) bortvisa. " abraham. .. wisar hona bort" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 198. " SOnen. .. viKLemming. 1871--73.">STe hona bort aff sino huse" KLemming. 1871--73.">ST 273.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • viisa.
 • vysa.
 • wissa Di 287.
 • wiser MB 1: 240.
 • wisser Di 287.
 • -te.
 • wizste Bil 87.
 • -ter) ,
 • visa af ,
 • visa bort ,
 • visa fram , sända åstad. han. .. wiiste fram en tolk hans erende bar RK 1: 1598.
 • visa in , invisa, gifva rätt (att förfoga öfver något ss säkerhet för fordran). jak hafuer wiist. .. beinct niclisson riddara in i een deel aff the panta som os til panta staa aff. .. konungh eric oc drötningh margareta SD NS 1: 16 (1401). wiiste han honom. .. in till the forsagdha godz i wärende ib 534 (1406). " wisar jach herra beincht in till mit godz" ib (1406). Jfr invisa.
 • visa til , visa, anvisa, gifva till känna. gauo þe hanom eet folk dagleca som lutar viste tel Bu 490.
 • visa ut , sända bud ut. tha wiiste konungen wt RK 1: 3798. Jfr utvisa. Jfr be-, for-, up-visa.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᛋᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SGG
Stadga för ett S:t Görans Gille. I Småstycken på Forn Svenska.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back