Viterliker

Old Swedish Dictionary - viterliker

Meaning of Old Swedish word "viterliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

viterliker Old Swedish word can mean:

viterliker
L.
viterliker
1) vetterlig, känd, bekant. thätta radhit Vardh kunnoghat oc vitirlikit Bo 160. " the thing SOm nw liwss oc witerlighin ära (quæ sunt presentibus manifesta)" SD 5: 165 (öfvers. i hds. fr. början af 1400-tAlet). effther. .. oppenbarlige vetherlighit Var, hoo SOm drapit giorde BSH 5: 363 (1509). " jak eric nipritz. .. östgöta laghman gör witerlikt, at äpter thet een longlik. .. köpunge vppa ena siidho oc konungsins ämbitzmän oc höwitzmän vppa rimstadhaholm vppa the andhra siidho. .. thy haffuer. .. konung karll. .. mik befAlat. .. at iac sculde nämpna ther wppa ena landzsyn" VaH 24: 323 (1454). " giörandes vettarlichtt at. .. sancti andree. .. affthen framkom. .. her gwnno. .. paa laagxsätt häresting i liongby" SD 4: 584 (öfvers. i hds. fr. sl. af 1400-tAlet). giorde. .. her olaff witerlikit. .. at han haffe skipt the forscrifna tomptena i ena andra tompt a sudhermAlme liggiande SJ 250 (1456). - med dat. (el. i dess ställe ack.). at thik skoli särlica i thässe matrto vitirlik Vardha dygdhanna naturlik skipilse Bo 130. " thoko vp kroppana. .. oc laghdo j en stadh thär gudhi Var viterlikt, oc engin annar weet" Lg.">Bil 851. " suaSOm mangom godhom mannom i suerike witerlikt oc kunnokt är" BSH 1: 179 (1381). sua SOm thik är väl vitarlikt RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 100. VKR 1. RK 3: (sista forts.) 5748. Al 4676. " iak tror thik är witerlikt. .. hwru iak hafwer wunnith rike ok land" ib 4661. Vallius. 1850--54.">Di 227. " wari konungenom witherliket, at hans. .. hwstru haffwer föth eth trol" Lg 219. " þät skAl Allom wytyrlykth wara myk hawa vp burith fyra hundradha maRKir aaf. .. magnuse rötha" SD 5: 557 (1346, gammAl afskr.). Alla thetta breff höra ella sea skAl thet Vara viterlekit at jak. .. kennis mcih haVa giort eth jordha skipte meth domiRKiRKonne ii strengnes ib NS 1: 10 (1401). " thet se Allom mannom witerlikt oc kunnokt at jac. .. kännis. .. mic. .. at hafua sAlt. .. Bo jonsSOn. .. min goz" BYH 1: 192 (1384). thät see Allum mannom witerlikt. .. at wi. .. takum een. .. felughan dagh. .. mädh. .. herra niclisse. .. henrik michielSDorp. .. oc Allum therra hielparum BSH 1: 130 (1371). ib 177 (1379). SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 3: 5 (1353). SD NS 1: 11 (1401), 26 (1401) o. s. v. gör han tz ey saa brödrom witherlicht SO 110. " pantirit giorde. .. jomfrvna witerliget huru nampnlos haffde enä adhro vnder sinä tungo" Va 48. " witlikit gör iak Allom them thetta bref höra älla see at iak hafwer saAlt minom. .. brodhir. .. philpusse een attungh i eedhulte" SD NS 1: 141 (1402, nyare afskr.). vil. .. görom Alla oppenbarligha veterlighet adh vii vore till kAlladhe tiil vitness och ffastemen. .. om eth iordha skiffthe SD 3: 121 (öfvers. i hds. fr. senare hälften af 1400-tAlet). stodh. .. hustru katrin. .. ok giorde witerligit. .. Borgamestarana ok gantzska raVallius. 1850--54.">Dit at hon haffde sich ingiffwit medh anders jönsSOne medh sin haffua gardh SJ 251 (1456).
viterliker
2) SOm man vet med sig, SOm man vidgår, SOm eRKännes. jak. .. kännis. .. at iak af rätte witterlike skuldh ok winliko lane är gieskyllugh. .. beinchte haquonsSOn. .. xxxvj maRKer päningha SD NS 1: 135 (1402). " ib 2: 16 (1408). edher kära ffaders weterlighet gäl" FM 674 (1517?). - Jfr oviterliker.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
 • vitir-.
 • vitar-.
 • vitter- BSH 1: 177 (1379); SD NS 2: 657 (1413).
 • witter- ib 1: 14 (1401, nyare afskr.) , 135 (1402). witther- SO 110.
 • wytur- SD 5: 557 (1346, gammal afskr.). veterBYH 1: 275 (1477), 276 (1480). weter- SD NS 1: 593 (1406), 2: 116 (1409); FM 674 (1517?). vether- SD NS 1: 26 (1401); Di 227 ; BSH 5: 363 (1509) , 363. wetherSD NS 2: 78 (1409); BYH 1: 267 (1469); RK 3: (sista forts.) 5748.
 • vettar- SD 4: 584 (öfvers. i hds. fr. sl. af 1400-talet). wit- ib NS 1: 141 (1402, nyare afskr.). vite- FH 2: 115 (1438). väthe.- SD NS 1: 214 (1403).
 • -likt.
 • llicht BSH 3: 131 (1460); SO 110.
 • -lichtt SD 4: 584 (öfvers. i hds. fr. sl. af 1400-talet). -ligt ib NS 1: 10 (1401).
 • -likit StadsL Kp 6: 1 FH 3: 5 (1353); SD NS 1: 14 (1401; nyare afskr.), 16 (1401), 30 (1401) o. s. v.; Bo 160 ; Bir 3: 100.
 • -likith SD NS 1: 12 (1401), 593 (1406). -likit ib 2: 78 (1409).
 • -lichit ib 1: 1 (1401).
 • -lighit ib 489 (1405); VKR 1 ; BYH 1: 276 (1480).
 • -ligit BSH 3: 154 (1464, samt. afskr.) ; BYH 1: 269 (1472), 275 (1477); Di 227 ; RK 3: (sista forts.) 5748 ; BSH 5: 362 (1509) , 363. -ligid ib 3: 191 (1468).
 • -liket ib 1: 177 (1379); Lg 219.
 • -lichet SD NS 2: 520 (1412), 522 (1412). -lighet SD 3: 121 (öfvers. i hds. fr. senare hälften af 1400-talet); FM 674 (1571?) -liget Va 48 .. -likath SD NS 2: 459 (1412).
 • -lekit ib 1: 10 (1401), 24 (1401), 214 (1403). - lekith ib 26 (1401).
 • -leket ib 2: 657 (1413).
 • -lykyth SD 5: 557 (1346, gammal afskr.).
 • -lik Bo 130.
 • -lighin SD 5: 165 (öfvers. i hds. fr. början af 1400-talet)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᛏᚽᚱᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
BYH
Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre Härad i Östergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
VAH
Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens Handlingar.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
➞ See all works cited in the dictionary

Back