Vitne

Old Swedish Dictionary - vitne

Meaning of Old Swedish word "vitne" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vitne Old Swedish word can mean:

vitne
ÊL.
vitne
1) bevis, bevisning. " epter sadana syner. withne och skäl oc näSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1881--82. SFSS.">MDinnes ransakan. .. tha döSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPde iac thät gilt. .. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm the förnäSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPda synder vithnad oc syynt haffua Upplands LagmanSDoSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBok 1490-94 s. 16; jfr 2, 3. - bära vitne, framlägga bevis. vm iak taladhe illa. bär vitne af ondo (teSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STimonium perhibe de malo)" SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 12.
vitne
2) bevis genom vittnen, vittneSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STephens. FörSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">BergSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STröm. 1868--70.">Sutsaga, vittnesmål, vittnesbörd (i rättSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGång). ey skal thu lydha flera manna saghu a mot sannind för än witne äe pröwath SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 339 ; jfr 1. aldre skal thu handtaka eller lowa fals witne fore ogudhlikan man (nec junges manum tuam, ut pro iSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPio dicas falSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STephens. FörSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">BergSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STröm. 1868--70.">Sum teSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STimonium) ib. the äre fiughur ther wille manna doma ok witne, aff rät ok sannind SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STephens. FörSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bure.] 1634. -- Af de inom SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STephens och J. A. AhlSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna lSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS 69 (169, 75). ib 70 (171, 76). huru mang vitne the sighia mot thik SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 15. ey thorfwom vi nu leta vitne mot hanom ib 13. ib 12. iak hördhe vitne (teSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STimonium) owir thik at thu hafdhe idhrugha for thina gerninga SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGenhändiga utkaSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 376. " ä hwat manne dömarin är jak sighir han enkte döma kunne än han ey vitnen förra funne" SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1881--82. SFSS.">MD 82. ib 90. hwikit ärände vij granliga randzakade effther tiiltal, genswar oc vetnä SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 362 (1509) ; jfr 1. tolff män aff mimings härildhe haffdho thet. .. ranzakat äpter swornom withom SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STorie och Antiqvitets Akademiens Handlingar.">VAH 24: 323 (1454). äpte hwärio sino vitne (vittnesmål af i föred svärjande vittnen?) SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">SToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. I Vitt. HiSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SR 32. " j gudz dom huar himil ok iordh. .. dagha ok nättir oc al värdlin skulu SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa til vitne (SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STå för att vittna, uppträda SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm vittnen) mot os SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STarSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLica rögändhe os" SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 217. " om ij (2) bröther ärw til withne" SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SO 25. ib 26. " wthan han. .. thil withne kallas" ib 24 ; " jfr 6. "ib 52. " roSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STephens och J. A. AhlSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna lSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGenden om Tungulus.">Padhe sik til witne (in teSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STimonium) mothe them hymmel oc iordh oc all creatur " SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STephens. FörSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">BergSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STröm. 1868--70.">Su 52. - bära vitne, framföra el. aflägga vittnesmål, bära vittnesbörd. thu skal ey bära fals witne SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 334. " mange falske vitnara hafdho framganget ok falsk vitne SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STephens. FörSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Burit" SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 12. " wi sculum ey wrang witne bära moth wan jämcriSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STin" SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1881--82. SFSS.">MD 82. " mik thikkir han dömir SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm witnen bär ib. "ib 90. " mon iak tha bära witne a mot mik siälwom i mino samwite fore gudz doom" SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 249. - med dat. tu skalt. .. bära vitna (för -e) sannind ok ey winskapi (teSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STimonium veritati, non amicitiæ reDDes; d. v. s. vid ditt vittnesbörd skall du taga hänsyn till sanningen, ej till vänskapen) SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STephens. FörSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bure.] 1634. -- Af de inom SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STephens och J. A. AhlSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna lSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS 22 (53, 23) ; jfr 4. - föra vitne, d. s. wi skulom ey vrankt witne förä mot wor iamchrSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STin SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1881--82. SFSS.">MD 89.
vitne
3) yttrande, utlånadne, intyg (af näSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1881--82. SFSS.">MD, syn o. s. v.). efter thy tolf manna neSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPd thenna maal vtranskatho. .. oc efter therra beSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa saminde oc samwit therrä witne medh fullan edzSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STaf her vpSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STephens och J. A. AhlSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna lSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGenden om Tungulus.">Pa gawo SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">BSH 2: 39 (1396). ib 41 (1396) o. s. v. eeffter neffndenä witnom ath swa waar gyorth DD 2: 4 (1384). effther neffnendä witnom ok edhe ib 5 (1384). Upplands LagmanSDoSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBok 1490-94 s. 23. epter konunkx dome och XII synemanne witner SD 5: 728 (i hds. fr. början af 1500-talet). SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STande thz a synamanna witnom SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bolag) SkogsSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STadga för mädhal tridhiung i Trögd. I SmåSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">TB 77. ib 73.
vitne
4) vittnesbörd, utsaga, uttalande, intyg (af perSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOn SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm har el. kan antags hafva kännedom om ngt, af förkunnare, författare, skrift o. s. v.). " teem varom gudhi hans (den utvalde riDDarens) tholomodh ther ärlicarin skal vardha aff varo vitne (teSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STimonio)" SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGenhändiga utkaSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 394. " at min modhir var jomfru badhe för än hon mik föDDe oc sidhan var öfrit joseps vitne" ib 2: 300. sände han twa sina ängla. .. at the skullin SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STyrkias. hörande änglana vitne at the dragha owir eno mz thöm af vars herra vpfärdh SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 250. " aktar iak sighia ok pröfwa min ordh mz scriptinna vitnom" ib 130. þe þingh vilium vi här af vare fru visa, SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm eigh finnas ii biblia scriueth ok äru þo fulkumleka san ok pröuaþ mäþ þöm vitnum firi näpnas SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STephens. FörSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 6. " vars härra fözla prisas eigh at eno ii biblia vtan ok mäþ skälum ok helþnom vitnom" ib 62. " SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STadfeSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STher myna tro meth dyäfla withnom" SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STephens. FörSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 110. " giordhis här SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STort witne ware tro" SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 9. " sigh sannindinna vitne hulkit thu veSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST af mik" SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGenhändiga utkaSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 136. - vittnesbörd, vitSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOrd. at thw hafwi af allom got withne SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STephens. FörSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 57. ib 162. bära vitne, bära vittnesbörd, gifva vittnesbörd; intyga; betyga. hwat är thz SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm skaSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STephens och J. A. AhlSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna lSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGenden om Tungulus.">Padhe al thing ok af ängo är skapth. lsighin ok bärin vitne (perhibete teSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STimonium) SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGenhändiga utkaSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 136. " apoSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STlane varo (för baro) vitne (reDDebant apoSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">SToli teSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STimonium).. . af vars herra iheSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STephens. FörSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">BergSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STröm. 1868--70.">Su chriSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STi vpSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STandilSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm" SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 139. " then tidh hugnarin then heSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STephens. FörSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lge ande komSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGenhändiga utkaSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir. .. skal han bära vitne af mik" SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 160. " vi skolom bära vitne hans ödhmiukt (humitatis ejus)" SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGenhändiga utkaSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 395. " gärningana SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm iak gör the bära vitne af mik" SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 154. - med gen. wi mz waro capitulo mz flere SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLärca oc reenliiffues män ransakadhom thz iärtekn thz grannaSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa wi kunnom oc bärom alle sannindena witne at swa waar (rei geSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STæ veritatis teSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STimonium perhibemus) SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STephens. FörSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 364 ; " jfr 3. the. .. baro lthäs vitne at the hafdho ther badhe tholt oc seet aldra SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STörSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa pinor" SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STephens och J. A. AhlSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna lSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGenden om Tungulus.">Pa 10. ydhre SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGhna meSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">SThere the bära thess withne i synom SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bokom, ath iheSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STephens. FörSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">BergSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STröm. 1868--70.">Su chriSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STus han er gwdh SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STephens. FörSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 112. - med perSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOnesn dat. almoghin bar honom vitne SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm när honom var nar han kalladhe lazarum af grafuinne SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 111. dyäffolin nödhgas ath han skall bära synom gwdh wytne och skäll SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STephens. FörSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 111. " edhra SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGhna böker bära honom withne ath han er gwdh" ib. " baþe vi ok alt folket bärom þik vitne. at þu äSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST. .. baþe rättar ok rätuis" SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STephens. FörSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 197. " han. . bär varom anda vitna at vi ärom gudz söni" SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 110. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGenhändiga utkaSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 140. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 317. " alzmectug gud och alle riichesins heliige SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STephens och J. A. AhlSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna lSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGenden om Tungulus.">Patroner skole bäre mich witne at iach aldrig haffwer acthet. .. wara then helige kirke. .. emot" SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">SToria. 1816 ff.">HSH 24: 66 (1516). sanctus aSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBrosius ok sancuts theorodus bära sancto bartholomeo vitne vm alt thz han giordhe ok tholde for gudz sculd SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STenianus. Se SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STephens. FörSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 214. " bär the heSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STephens. FörSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgha script varom herra vitne af hans högelica valde" SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 111. ib 112. varom. .. herra iheSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STephens. FörSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">BergSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STröm. 1868--70.">Su chriSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STo bäärs vitne i the heSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STephens. FörSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgho skript. .. af hans sanna känedoms liuse ib 110. - med gen. och dat. þäs vitne baro heþne (för henne) iuþa siälue SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STephens. FörSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 10.
vitne
5) bevis, intyg, bekräftelse. til witnis oc SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STadhfäSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STilse togh pharaokonung gulring aff sinne hand, oc satte a ioseps hand SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 239. " jak byrghe karlSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOn vitna þet ok kennis at jak haver seet ok höört thetta breeff ok sätir iak mit jnsighle heer til vitnes förä" SD 4: 666 (1339?). at þä scal thy faSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STare till witnis wara, tha bethis jac mins maghs insighle här fore ib 6: 76 (1349). til hukens witne mit insigli är sat for þetta breuit ib 170 (1350). til thässins brefs mere visSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SO, vitne oc SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STadhughet ib NS 1: 157 (1402). - bevis, vittne, vittnesbörd, tecken, erinran. pl. j thän SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STadh hans (Erik den heliges) blodh var förSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST wtgutit braSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST vp een rinnande SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLädha SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm en i dagh är til vitna (in teSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STimonium martirii ejus manet) SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STenianus. Se SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STephens. FörSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 887.
vitne
6) vittne, perSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOn SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm genom åskådande el. åhörande af ngt, öfver hufvud genom iakttagelse och särskildt på grund af närvaro vid en tildragelse är i SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STånd att lämna upplysningar SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm kunna tjäna SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm rättsligt bevis; perSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOn SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm vittnar i ett rättSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGångsmål; perSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm är närvarande vid en rättshandling för att kunna beSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STyrka dess lagliga giltighet el. åt densamma gifva gällande kraft. " fyra sworin vitänä" SD NS 1: 31 (1401). SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm thenne fyre sworne witne. .. förSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGingo och sworo SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">SToria. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.">BtFH 1: 11 (1484, nyarea afskr.). ib 3 (1481, nyare afskr.). o. s. v., 131 (1506). SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm. .. thesse epterscriffne vithnen SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">BoolfaSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STä bönder. .. vithnado til SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">SToodho och SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STephens och J. A. AhlSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna lSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGenden om Tungulus.">Pa lagSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Booken sworo at swa j sannindh war och är FH 5: 125 (1488). " hulkit jac lot ransaka med näSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPdin oc skelig withne Upplands LagmanSDomok 1490-94 s. 9. hulkit jac lot ransaka med näSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPdin och med the withne thär när waro then tiid the sloges" ib s. 11. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm skälig withne vithnado här fore rette ib s. 17. wardher ther mz befunnin mz skälikom withom SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SO 71. ib 300, 301. " hulkin broder SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm androm synom broder gör fforköp och bliffwer mz tw wethne beslagen ok til wunnen" SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">BS 37. " äre tw wetne til" ib. " pröffwa mz withne SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm saagho at han lagde thz dyra gotzith j the skynmesena" SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STridskonSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST och SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM XIV. " skal skiSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STephens och J. A. AhlSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna lSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGenden om Tungulus.">Paren jnsätya the päningana ther the bliffwa trygge. .. oc scriffwas wp j kyrkionnas SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bok mz withnom" ib XIII. " dyll man gield ärw ey vithne till eller oppen breff" MSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EG (red. A) 66. ib (red. B) 61. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EG 65. " tha spurde iach om han haDDe thär nogre skellige witnä opSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STephens och J. A. AhlSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna lSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGenden om Tungulus.">Pa tha swarade. .. jerlä at han hade thär jnge witnä opSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STephens och J. A. AhlSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna lSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGenden om Tungulus.">Pa Upplands LagmanSDoSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBok 1490-94 s. 69. "ib 94. - särsk. vittne SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm är närvarand vid kontrakt om jord. thesse äru witne at thätta köp är skälika giorth SD NS 1: 48 (1401). " thässe varo ther faSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STer oc vitne til lib 56 (1401). "
vitne
7) i allmännare användning: vittne, perSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOn SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm är närvarande vid en tilldragelse och således kan därom lämna upplysning el. intyg, perSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOn SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm på grund af speciell kännedom kan ityga ngt. huilkit jak. .. sielfuer seet ok hört hafuer aff liffuandes vethnom SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STephens. FörSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 521. " witne til thz iärtekn är allir almoghen saSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPnadher i the höghtidhena" ib 363. " jak takir them alla til witna när äro SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STaDDe" SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST 47. - koll. ären j. .. här til sant withne (teSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STes. .. vos eSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STis) at jidher yt wälien herran gudh opSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STephens och J. A. AhlSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna lSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGenden om Tungulus.">Pa thz at j honom wilien thiäna folkit swaradhe wi ärom til täss sant withne SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 65.
vitne
8) vittne, perrSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOn SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm betygar el. förkunnar sanningen i relig. mening. iak skal giffwa twem mynom wetnom, at the skulu predica j thusanda cc oc lx dagha SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 349. - om KriSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STus. thzta sigher sanninden, troen witne oc sanner SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 338. - Jfr aftäkta-, asynar-, aterfangs-, SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bolags-, bräþa-, bygninga-, eþar-, fals-, for-, forSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STephens. FörSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Buds-, forfalz-, friþ-, fämta-, giptar-, köp-, köSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STephens och J. A. AhlSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna lSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGenden om Tungulus.">Pa-, köpe-, köps-, lans-, ledsna-, lof-, lofs-, lyktar-, lysninga-, oFHalds-, skirskuta-, skrok-, skärskuta-, synar-, þing-, þings-, viSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa-, ärfþar-vitne.
vitne
1) bevis, bevisgrund, beviskälla. til at bewisa at enghen cloSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STer människia. .. maa. .. nakot SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGhit haffwa, wil iak förSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST. .. sätia ij (2) tingh, SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm thu witnesbyrd opSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STephens och J. A. AhlSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna lSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGenden om Tungulus.">Pa huilkom iak maa min ordh grwnda, oc SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STadelika be ffäSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa, SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm är förSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST täxten i thes häSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STephens. FörSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lga kyrkios laghom oc sidhan thäs fwlSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bordha, aff sancti benidicti. .. oc auguSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STini rSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGlom LfK 3.
vitne
2) afgifvande af vittnesmål, vitnande, intygande. priaren. .. gik fore SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">BorgmeSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STärne ok radhet. .. ok badh thöm faa sik nagra tröSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">SToga. .. men hulke mz hanom sculde gaa. .. ffore mere tryghet ok vitnesSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bordh om allt tilkomande maall j thesSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SO ärende LfK 255.
vitne
3) vittnesbörd, vittnadne, betyngande, förkunande. tha the haffwa lyktadh sin witnisbyrdh (eSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STinomium) SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 349. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm haffwa withninsbyurdena iheSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STephens. FörSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">BergSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STröm. 1868--70.">Su ib 363. " jheSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STephens. FörSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">BergSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STröm. 1868--70.">Su witnisbyrdh är häSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STephens. FörSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lga sSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STephens och J. A. AhlSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna lSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGenden om Tungulus.">Paa domens ande" ib. " hans withnesbyrdz ordh" ib 351. - bära vitnisbyrdh, bära el. afgifva vittnesbprd, betyga, intyga. sägh oc bär witnesbyrdh (dic teSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STimonium) huar saman skreff appocalipsim SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2. 332. hwilkin withnisbyrdh bar gudz ordhe oc witnesbyrdh iheSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STephens. FörSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">BergSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STröm. 1868--70.">Su chriSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STi (teSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STimonium perhiSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STephens. FörSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Buit verSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo dei et terSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STimonium JeSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STephens. FörSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">BergSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STröm. 1868--70.">Su ChriSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STi) ib 333.
vitne
4) bevis, intyg, bekräftelse. til sanna vitnysbyrþ oc fulkmilse aldrä förnäfndä þing þa sätyum wi vart insighli för þettä breff oc teSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STament SD 5: 568 (1346). til vitnisbyrdh oc mere SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STadhfäSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STilse thässens teSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STamenz BYH 1: 185 (1380). " til lhulkins meee visSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SO, SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STadhfäSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STilse ok vetnisbyrd" ib 237 (1431). " til vitnisbyrdh minnä sialfs vidþergangu ok feSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STilse þerssä breefs" FH 3: 6 (1353). allom thesSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm ärindom til mere wisSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SO oc witnisbyrdh fulSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bordhan oc SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STadhfeSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STilse VKR 56. " till thes mere visSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SO oc vitnisbyrdh at swa är giort SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm nu är sakt" SD NS 1: 8 (1401). " til withnesbyrdh at wij. .. haffua i alla motho fulSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bordhat ok SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STadhfeSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST thenna skraa" SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SO 72. " här til vitnes byrd äru goþra manna insigle fore sat" BYH 1: 170 (1363). SD NS 1: 9 (1401), 10 (1401) o. s. v. BYH 1: 246 (1443). SJ 188 (1449). SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">BSH 4: 227 (1497, nyare afskr.). VKR 47. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SO 53. - intyg, skrftligen utfärdadt bevis. badho oss vm breff oc witnisbyrdh ther vpSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STephens och J. A. AhlSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna lSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGenden om Tungulus.">Pa at the SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STodho ther fore rättin. .. oc loto eric sigudzsSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOn. .. quit lidugh oc lös for thet drapit han giordhe thera dödha brodher SJ 202 (1448). - bevis, vittnesbörd, vittne, tecken, erinran. vpbyggiom oss eth altara. .. til witnesbyrdh (inteSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STimonium) mällan idher oc os SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 59. ib 60. " är then kalken än ther i dahg, til witnesbyrdh hennas häloghet" SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STephens. FörSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 417.
vitne
1) = vitne 6. månge domare ok witnis män rädhas swå wålzmän, at te tora ey rät döma älla sant sighia SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STephens. FörSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bure.] 1634. -- Af de inom SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STephens och J. A. AhlSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna lSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS 69 (169, 75). ib (170, 76). " med þrem witnismannom til wnnen" SD 5: 480 (1345, nyare afskr.). haDDe han thär skelige witnes män opSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STephens och J. A. AhlSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna lSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGenden om Tungulus.">Pa at han hade wel fornSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGeth. .. erich diSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGn i goth betalning, för the xiiij ortug land iordh Upplands LagmanSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBok 1490-94 s. 52. thesse (tre i det följande näSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1881--82. SFSS.">MDe män= wara ther withnis män then thidh thetta giorth war SD NS 1: 37 (1401). - särsk. vittne SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm är närvarande vid kontrakt om jord. jSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STatimus et ordinauimus, presentiSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STephens. FörSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bus viris discretis, qui dicuntur witnismen, et faSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STær, jnfru scriptis SD : 36 (1311). ib 37 (1311). aFHende olauer ok ierunder sigh ok sinom arfuom kfrakoflek ok hemolathe thet for:da iensie ok hans arfuom met faSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STom ok fullom skelom, huilcke här äpter neSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPnas. .. vithnismän: jon a tandom, swen a gaSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBlasäter ib NS 1: 166 (1402, nyare afskr.). ther ärw thesse withndes män til DD 2: 6 (1386). ib 3: 12 (1378, nyare afskr.). melismen och witnismen SJ 251 (1456).
vitne
2) = vitne 7. gudh är min vitnisman (teSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STis) at jak ey scrifwir thik thässe thing aff mik siälue SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGenhändiga utkaSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 86

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • vitni VGL I MD 1. 2. uitnö ÖGL A 16: pr. witni UplL Ä 11: 1. vittni VGL I Md 1: 2, S 1, A 22.
 • uittni: -um Östgötadagens 1300-talsfragm. s. 9. wittnä Upplands Lagmansdombok 1490-94 s. 94. vitene Bir 4: 140.
 • vitänä SD NS 1: 31 (1401, på två st.). wytne Lg 3: 111.
 • vetne.
 • vetnä BSH 5: 362 (1509).
 • vitnaburþer
 • vitnä- )
 • vitnisbref ,
 • vitsbyrþ
 • vitänas- ib NS 1: 32 (1401). winnis- ib 2: 55 (1408).
 • vetnis- BYH 1: 237 (1431).
 • wetnis- ib 246 (1413); SD NS 2: 240 (1409).
 • -bördh ib 1: 233 (1403); LfK 255 (aftrycket i Jöns Buddes bok, utg. af Hultman, s. 125 har dock här -bordh). -burdh BSH 4: 227 (1497, nyare afskr.).
 • -biurd SD NS 1: l17 (1401). -byurdh ib 634 (1407). -byördh ib 2: l2 (1408). -byr SJ 188 (1449).
 • -bir SD NS 1: 32 (1401),
 • vitnisbär ,
 • vitnisbärare ,
 • vitnisgilder ,
 • vitnis maþer
 • vittnis- VGL I R 9: pr. wittnes- KS 69 (170, 76). -man),
 • vitnis mal ,
 • vitnis tafla ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᛏᚿᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VAH
Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens Handlingar.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
TB
(Trögh Bolag) Skogsstadga för mädhal tridhiung i Trögd. I Småstycken på Forn Svenska.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
MEG
Magnus Erikssons Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
BYH
Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre Härad i Östergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back