Vräka

Old Swedish Dictionary - vräka

Meaning of Old Swedish word "vräka" (or vræka) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vräka Old Swedish word can mean:

vräka (vræka)
L.
vräka (vræka)
drifva , KLemming. 1871--73.">STöta. at flotane skulo ey a skipin vraka KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1535.
vräka (vræka)
2) vräka, kaKLemming. 1871--73.">STa, slunga. hiKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBla krapter wräker aldra weyna iämpt fra sik allan söör oc oren thing oc är iordh änkte annath än aldra thinga likamlika sör som himpna krapter hawa wräkith iämpt fra sik KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 40. " wräkKLemming. 1868--73.">AS til henna (jorden) owan nidhan all oreen thing" ib. " mötte eth KLemming. 1871--73.">STaKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKaKLemming. 1871--73.">STa wädher oc wrok them til ryggia osm the hafdo warit halmKLemming. 1871--73.">STra" KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citerKLemming. 1868--73.">AS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 179. " han .,. . wrok likit oppa iordhena" KLemming. 1871--73.">ST 268. " han tok KLemning. 1860. SFSS.">Bordhit mz päningomen oc wrok widh gulwit" ib 489. " somlike wräka honom sputtit i änlitit" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 181. " afhäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKa alla gKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBla smittona oc wräk hona lankt fran thöm (elonga ab eis)" ib 200. uppvräka, uppkaKLemming. 1871--73.">STa. taangh som haffwit wräker KLemming. 1871--73.">STridskonKLemming. 1871--73.">ST och KLemming. 1871--73.">STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM LI. - kaKLemming. 1871--73.">STa, slänga, skuffa. forsmKLemming. 1868--73.">AS ok wräkx. skwfs ok vändis hiit o c thiit swa som en dare KLemning. 1860. SFSS.">Bo 181. ther wrokx han. oc drogx badhe in oc wt ib 182.
vräka (vræka)
3) förekaKLemming. 1871--73.">STa, förebrå, tillvita. med prep. at wy gitum inthe at honom vrakit KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 201.
vräka (vræka)
4) föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKaKLemming. 1871--73.">STa, rata. gudh är ey wildoghir oc wäl ey swa en at han wrakir anan Hel. mäns lefv. 174. at man ey wräki älla väli matin KLemning. 1860. SFSS.">Bo 132.
vräka (vræka)
5) drifva, fördrifva, KLemning. 1860. SFSS.">Bortdrifva, KLemning. 1860. SFSS.">Bortkära, utdrifa. med personobj. tha wrok wädher mik fra kiKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKio dwrum Bil 455 ; " jfr 2. the wroko fran sik siwka manna läkiara" ib 215. " han wrak fran sik siwkir lifkonu" ib 783. " clemens. .. wrok hona wredher fran sik" ib 350. " petrus badh clementem. .. ey wraka sinna modher fra sik mz vredhe ib. "KLemning. 1860. SFSS.">Bo 75. " ioakim flyþe firi blygth wräkin fra ofre" Bu 3. " han wrok aff hänne siw diäfla" Bil 265. " swKLemming. 1868--73.">ASom ormen ilt hwiskande wrook ewo af paradiis" KL 238. " forbwdin mather wrok mannin af paradis" Ber 87. skal ljak. . wraka thik ok KLemning. 1860. SFSS.">Bortkära aff himerikis äro KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 333. " mz sinom synom gik han vrakin mällan härBerghia" Bil 805. - med sakobj. wrok sanctus marchus. .. sylt ok hunger aff thy lande Bil 257. wrak (aufer) fra thik iäfwgha Ber 39. wräker thz KLemming. 1871--73.">STeen aff blädhro LB 2: 53. " thenne eKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBer wräker alt har aff herra aKLemning. 1860. SFSS.">Bota" KLemming. 1868--73.">AS 60. " then häKLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citerKLemming. 1868--73.">AS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghe ande wräker skyyth" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 352.
vräka (vræka)
6) drifva, nödga, tvinga. thu skal ey swäria om gudh, vtan thik vräki (Cod. A driwer 459) nödh til at wäria sannind KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: (Cod. B) 563.
vräka (vræka)
7) hämnKLemming. 1868--73.">AS. " jak skal wräka myn skadha när gudh wiil" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 1342. " han wille thz wräka ib 1449. at idher nadhe thet aldre wil wpamynnes eller wrekä, oss til ondhä, war KLemming. 1871--73.">SThorä fauisko ok owirdadh" BSH 3: 176 (1446); på dessa tre KLemming. 1871--73.">STällen är vräka möjligen snarare att fatta som sidoform till vräkia och att föra till detta verb 3.
vräka (vræka)
1) driva tilLBaka. opers. med dat. el. ack. guþ vände väþren sua mz iartignom sua at þöm vrak atar Bu 523.
vräka (vræka)
2) gendrifva, vederlägga. jacoBus wrok ather philetum swa mz skälum at philetus kom näKLemming. 1871--73.">STan criKLemming. 1871--73.">STin atir til sin mäKLemming. 1871--73.">STara KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citerKLemming. 1868--73.">AS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 163.
vräka (vræka)
3) föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKaKLemming. 1871--73.">STa, fördöma? the wroko thegh aptgher MD 332. - Jfr atervräka (-vraka).
vräka (vræka)
1) drifva ut, KLemming. 1871--73.">STäta ut. spiker älla naghle wraker wt for sik annan naghla (clavus claum expelit) Ber 83.
vräka (vræka)
2) utdrifva, utköra. þu. .. vrakt v folke diäwlin vt Bu 78. aKLemning. 1860. SFSS.">Botin. .. wrok han genKLemming. 1871--73.">STan vth aff KLoKLemming. 1871--73.">STreno KLemming. 1871--73.">ST 271. KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citerKLemming. 1868--73.">AS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 90. " ä wardh iak vsul lwrekin w ther alle män ingingo" Bil 455. - utdrifva, fördrifva, aglägsna. han (ɔ: krKLemming. 1868--73.">ASse) wräker wth aff modher döth barn ok ondha orma aff mantz qwidh LB 2: 37. ib 7: 141. Jfr utvräka. - Jfr af-, firi-, for-, in-vräka (-vraka), äfvensom vräkia.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so vräka may have also been written as vræka

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • rwäca VmL II J 15: l3, B 6: 5. vraka. rwaca VML II Kr 24: 4.
 • rwäker VML II Kr 24: 4, J 17. rweker ib þ 17: l4. rwäkr ib B 11: pr. wraker Ber 83.
 • vrakär VGL I FB 5. wrakär ÖGL Va þ 31: 3; LB 7: 5. wrakir Hel. mäns lefv. 174. räkär HelsL Ä 6: 1. refl. wräkx Bo 181.
 • wragx Bir 2: 171.
 • vräki MB 1: (Cod. B) 563.
 • wräki Bo 132.
 • imper.
 • wräk ib 200.
 • wrak ib 75 ; Ber 39, 102.
 • wrak Bil 783 ; MB 1: 170.
 • rak: wt rak HelsL Kp 7. vrok. wrook KL 238 ; Lg 90.
 • wrokx Su 418.
 • vrakt Bu 78.
 • wroko Bil 255 ; MD 38 ; vt wroko MB 2: 104.
 • vräka sik , kasta sig. wrok han sik a iordhina KL 362. - refl. vräkas, kastas, drifva. thz skip som hauir mist styrit oc säghilträt ok wragx (vagatur) hiit oc thiit j bolghiomen Bir 2: 171.
 • vräka ater ,
 • vräka bort ,
 • vräka nidher , vräka ned, kasta ned. hunden grep genstan symon. .. oc wrok lhan nidh vndir sik til liordhinn ST 131.
 • vräka saman , vräka samman, hopföra. sidhan sankas saman all lthw waatnin som solen lypter op mz sik oc wräkas ther saman badhe aff thy soolmäghne som owan komber aff himblenom aff eldenom, oc swa ff them soolglslom ater kastas op aff jordhinne MB 1: 122. Jfr samanvräka.
 • vräka til ,
 • vräka ut ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᚱᛅᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
AS
Ur en Antecknares Samlingar. Utg. af G. E. Klemming. 1868--73.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back