Vräkt

Old Swedish Dictionary - vräkt

Meaning of Old Swedish word "vräkt" (or vrækt) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vräkt Old Swedish word can mean:

vräkt (vrækt)
L.
vräkt (vrækt)
1) hämd. " gör ey wräkt them thik näfse (castigantibus inuriam non respondens)" Ber 64.
vräkt (vrækt)
2) hämdkänsla, groll, hat. skal lmijsztikkia, ilwii ok wräkt alztinges inther (för nither) wara lagdh BtRK 33 (1359). - (?) wrakt (måhända uppkommet af ett ursprungliare wanart; motsvarande Danska text har wanarth) hawir langan stiärth (caude dedecora diktat strps inhonora) GO 115: jfr Kock, Medeltidsordspr. 2: 71 f. - Jfr llangvräkt, äfvensom vrät.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so vräkt may have also been written as vrækt

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • wrakt )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᚱᛅᚴᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back