A sämia

Old Swedish Dictionary - a sämia

Meaning of Old Swedish word "a sämia" (or a sæmia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

a sämia (a sæmia)
åsämjas, vara el. blifva enig, komma öfverens. operSOnl. med dat. sua sum os baþum a sembir SD 6: 170 (1350). SOm bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GS 31 (1380). SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 5: 40 (1466). KS 6 (12, 6), 76 (188, 84). TB 73, 75. SO 149. Jfr sämia a.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so a sämia may have also been written as a sæmia

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆ:ᛋᛅᛘᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
GS
Några Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
TB
(Trögh Bolag) Skogsstadga för mädhal tridhiung i Trögd. I Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back