Abbote

Old Swedish Dictionary - abbote

Meaning of Old Swedish word "abbote" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

abbote
abbot. "epter thes cloSTris abota dödhan wardh eugenius abote" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 385. ib 717. Kl 68, 79. STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 69. AS 59, 60. ST 480. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 207, 212, 417. Di 291. Jfr abot.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • abotti: -in KL 68. abote KL 68, 79; Bil 385 ; ST 480 ; AS 59, 60 ;
  • -a Bil 385, 717 ; Bir 2: 69 apothe: -othen Di 291.
  • abbate: -en Lg 3: 207.
  • abbati: -ins Lg 3: 212),
  • abbota kloster
  • abota- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛒᛒᚮᛏᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

AS
Ur en Antecknares Samlingar. Utg. af G. E. Klemming. 1868--73.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back