Abiuþa

Old Swedish Dictionary - abiuþa

Meaning of Old Swedish word "abiuþa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

abiuþa
påbjuda, bjuda. " loot a biwdha gengerd" RK 1: 3993. SD 5: 478 (1345, nyare afskr.). tässen ärw the tingh som tik oc flerom sinom älskarom abiwdher gudhelik snille Su 37. MB 2: 323. Jfr biuþa a.

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛒᛁᚢᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back