Abodh

Old Swedish Dictionary - abodh

Meaning of Old Swedish word "abodh" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

abodh
boningsplats; gård, landtgård. rigesins stagde wtuiser. .. at huar som sma jord ligger wthi enne abod som mangom är fallin til arffs tha haffuer han wald som mest äger thär i godzit. lösa the sma jordena til sig oc besitia godzit. oc jcke lata jordena eller abodena sunderiffwas Uppl Lagmandsdomb 31 (1490).

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛒᚮᚦᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:


Back