Abodh

Old Swedish Dictionary - abodh

Meaning of Old Swedish word "abodh" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

abodh
2: 1187. åbod, vid å belägen bod. jak. .. haffuer vnt ok giffueth. .. thil clostrith i rysabergha. .. myna aaboodh liggiande nordhan aana her i suhercöpunge SD NS 3: 416 (1419). ib 621 (1420). ägher clostridh i swdherköpwnge 3 abodher, 2 wästan ana oc en östan VKJ 57 (1447). Brasks Kopieb 12 (1505).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • aaboodh )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛒᚮᚦᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Brasks Kopieb
Biskop Hans Brasks kopiebok. Bilaga till Östergötlands Fornminnesförenings Tidskrift. I. 1875.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
➞ See all works cited in the dictionary

Back