Abosker

Old Swedish Dictionary - abosker

Meaning of Old Swedish word "abosker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

abosker
XV mark abosce FH 2: 103 (1436). XXII 1/2 mark aboeska ib 102. " ffore twa marker oc fämtigi aboska päninga" FH 3: 17 (1442). " fföre halft annat hundradha mark aboska peninga" ib 107 (1447). " ib 114 (1447), 130 (1448), 4: 5 (1441), 6: 9 (144, afskr.), 60 (1469). - abs. ss myntbeteckning: Åbo-penning. iij ortugar för en öre, vj aboska för en öre, vij engilska före j öre" SJ 226 (1453).

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • aboesker )
  • fore

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛒᚮᛋᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
➞ See all works cited in the dictionary

Back