Adam

Old Swedish Dictionary - adam

Meaning of Old Swedish word "adam" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

adam
Adan, namp på menniskosläktets stamfader. adams son, menniska (med särsk. afseende på vidlåtande synd och skröplighet). o adams sona (filiorum Adam) osidhogh sidhuänia Bo 99. - gamble adam (adam thän gamble), om Adam ss den genom hvilken synd och död hafva inkommit i menniskosläktet; om den gamla menniskan, menniskans medfödda syndiga natur. nye adam (adam thän nye), om Kristus ss upphof till en ny andlig skapelse; om den nya menniskan, den pånyttfödda naturen. fastian näpsir gambla adam SpV 157. gambla adom skodha sithiande oppe j toppenom a the lastæliko träno nya adam skodha styrslo ok waldit haffwa offwir andhelika sälhet ib 132. " swa som mällan andan ok kötidh är stor atskillnadhir, ok i mällan adam thän gambla, ok adam thän nya (inter Adam veterem et norum)" ib 425.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • adambär UplL Kk 1: pr) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚦᛆᛘ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back