Ädelhet

Old Swedish Dictionary - ädelhet

Meaning of Old Swedish word "ädelhet" (or ædelhet) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ädelhet Old Swedish word can mean:

ädelhet (ædelhet)
1) ädel el. hgö börd, adel, höghet, förnämet. eg. och bildl. han (döden) weet aff enga släktena ädelhet Su 235. " thu wil wrtha minna släkt wälbyrdh oc ädhelhet (yttrad af den personligt fat- tade gudomliga Visheten)" ib 78. " the kalla mik andhe- leka Suille äldher wisdom, huilkit nampn mine ädel- het (noilati) wäl behöffwis, fför thy enkte fludzi allom skapadhom tinghom som söthare smakas iskap- arans hiärta" ib 77 ; jfr 2, 3. - ss titel. fych jach eders ädelhetz scriffuelse FM 340(506 el. 1507, bref från Mätta Ivarsdotter till hennes gemål Svante Sture). ib 311 (på tv. st.). 494 (1510, bref från Kristina An- dersdotter till hennes stiuffade Svante Sture). 2) ädelhet, ädelmod, ädel art. ädelt hjärta. tha the herr- nna öron enfallogh ff nawliga ädelhet (ex swa natura) oc thy allom wältroudahe falskiga swika MB2: 202. aff hans nades infödde edelhet BSH 5: 626 (1520).
ädelhet (ædelhet)
3) förräfflighet, utmärkthet, storhet. thin ädelheet kwngörs j allomlandomMB 2: 164. _ Jfr ädhlahet.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ädelhet may have also been written as ædelhet

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚦᚽᛚᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back