Adhalporter

Old Swedish Dictionary - adhalporter

Meaning of Old Swedish word "adhalporter" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

adhalporter
hufvudport (på en borg). firi adhalportanom (för -enom) skal wara stor grop KS 85 (209, 94). vtan adhalport skal wara port luka järnadh ib. Iv 4044, 4114. Fr 293.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • adhil port Iv 4044, 4114 ; Fr 293 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚦᚼᛆᛚᛕᚮᚱᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back