Ädhelhet

Old Swedish Dictionary - ädhelhet

Meaning of Old Swedish word "ädhelhet" (or ædhelhet) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ädhelhet (ædhelhet)
f. (Mlt. edelhet) ädel börd, höghet. Gudz kärlekx pröffwilse är ädhlahetinna forsmädilse SpV 427. Täslikes sagde Thelamonius. .. (Ulysses).. . ey wara byrdog heller from j hädelhet som han Troj 271. ss titel. Iach haffde gernä scriffuit eders ädelhet (dvs. Svante Nilsson Sture) tiil i gaar GPM 2: 131.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ädhelhet may have also been written as ædhelhet

Alternative forms or notes:
  • ädhlahet

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚦᚼᚽᛚᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back