Ädhelikhet

Old Swedish Dictionary - ädhelikhet

Meaning of Old Swedish word "ädhelikhet" (or ædhelikhet) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ädhelikhet (ædhelikhet)
1) höghet, värdighet. " bekränkia ällar fwlt göra sith ödhelikhetx ampne oc stora mäktoghet _g 3: 291. 2) ädelhet, höget, förträfflighet. omiomfrwilket liffwerne och thäs natwr- lika äddelikhet" Lg 3: 448. 3) höghet, härlighet, pris all waar clara ädelighet (clarias nostra)är os franthagin MB 2: 224.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ädhelikhet may have also been written as ædhelikhet

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • ädelighet äddelikhet )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚦᚼᚽᛚᛁᚴᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back