Ädhlahet

Old Swedish Dictionary - ädhlahet

Meaning of Old Swedish word "ädhlahet" (or ædhlahet) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ädhlahet Old Swedish word can mean:

ädhlahet (ædhlahet)
1) ädel el. hög börd; höghet; förnämhet, värdighet. tänk thina ädhla-¬ het Lg 334. " at tholkin herra wil komma til tholkin. .. thiänara, swa högh ädlahet (nobilitas) til tholkin madk" Su 278. - ss titel. wilde eder ädlaheth tiilwördis hiälpa oss medh eth goth ordh tiil waar kära herra BSH 5: 129 (1506, biskop Ingemar till SVante Stures gemål Märta Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Ivarsdotter).
ädhlahet (ædhlahet)
2) ädelhet, ädel art, ädelt sinnelag. the signada iomfrun är aff sinne naturlike ädhlahet fwl mz trofasta kärlek Lg 3: 59. nw kan iach pröffuä idhrä!SYNS_DÅLIGT?ädhet, at j ärin en tro man Va 47.
ädhlahet (ædhlahet)
3) sed el. beteende som anstär en person af hög börd el. i hög värdighet, ädelt skick, höfviskhet. huat skal man radha för än han veyt tokt ok snille ok ändhelabeyt RK 1: 213.
ädhlahet (ædhlahet)
4) ädel handling. henne takkade huar then man thz hörde fore then ädlahect hon tha fiorde RK 1: 1457. - Jfr ädelhet.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ädhlahet may have also been written as ædhlahet

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • ädlaheet.
  • ädlähet.
  • ädelaheyt )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚦᚼᛚᛆᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back