Ädhling

Old Swedish Dictionary - ädhling

Meaning of Old Swedish word "ädhling" (or ædhling) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ädhling (ædhling)
ädling, adelsman, förderffue. .. swadane menlöss ädelinge och infödde i richet HSH 18: 162 (1497). jnfödde ädlinger j rigit ib 168 (1497). " hwro han opsatthe dandke men pa sloth, landh och län öffwer sweriges edlinga" BSH 5: 175 (1507). ib 624 (1520). " riddare ock edelinge" RK 3: Till. om Chr. lI, red. A) 6221. riddara oc ädlinga ib (red. B).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ädhling may have also been written as ædhling

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • edling.
  • ädeling.
  • edeling.
  • -ar )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚦᚼᛚᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back