Af äta

Old Swedish Dictionary - af äta

Meaning of Old Swedish word "af äta" (or af æta) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

af äta (af æta)
äta bort, förtära. alt kiötet var af ätit Bu515. Bir3: 136.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so af äta may have also been written as af æta

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚠ:ᛅᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
➞ See all works cited in the dictionary

Back