Af bränna

Old Swedish Dictionary - af bränna

Meaning of Old Swedish word "af bränna" (or af brænna) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

af bränna (af brænna)
afbränna, genom eld förstöra. hans trähws the af brendhe RK 2: 2757. ib 1511. halff stadhen är affbrändh BSH 5: 132 (1506). Jfr bränna af.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so af bränna may have also been written as af brænna

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚠ:ᛒᚱᛅᚿᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back