Af gilde

Old Swedish Dictionary - af gilde

Meaning of Old Swedish word "af gilde" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

af gilde Old Swedish word can mean:

af gilde
L.
af gilde
1) = afgiäld 1. mz gästning skatt heller någher ågelle RK 3: (sista forts.) 5837.
af gilde
2) = afgiäld 2. honom. .. atergifua swa got godz i swa godho läghe meth lika godhe affgilde SD NS 2: 249 (1410). " ib 300 (1410). "

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • ägelle )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚠ:ᚵᛁᛚᚦᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back