Afbeskatta

Old Swedish Dictionary - afbeskatta

Meaning of Old Swedish word "afbeskatta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

afbeskatta
genom beskattning fråntaga, beskatta. att wij haffue någentidh honnom afbeskattet BSH 3: 115 (1458, nyare afskr.).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚠᛒᚽᛋᚴᛆᛏᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
➞ See all works cited in the dictionary

Back