Afdela

Old Swedish Dictionary - afdela

Meaning of Old Swedish word "afdela" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

afdela
afskilja (till utbetalning), tillerkänna thet gotz, som ingware dieckn war affdelth i bittalning STb 1: 41 (1475). - afskilja, afvittra. the affdela som gerdt pungemaker hadhe wetridt sin kiera barn i siith leffuande liiff swa ath han them nw i sin sottasängh hadhe affdelth fran sin kere huSTru i alle lösöra och antwordet tet alth samman. .. jaco owerskärer och hans brabender (ss gode män el. förmyndare för barnen) STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 285 (1495). - (genom delning el. skifte) uppgöra. alth ffrith och qwith aff delt pa baade sidher. .. til en ewigh ffulkompnen ända STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 282 (1495).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚠᚦᚽᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back