Afdriva

Old Swedish Dictionary - afdriva

Meaning of Old Swedish word "afdriva" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

afdriva Old Swedish word can mean:

afdriva
1) bortdrifva. " konung erics folk the afdrijfwa" RK 2: 2435.
afdriva
2) bortrycka. " kunne döden them bada aff driffua" RK 2: 510.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚠᚦᚱᛁᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back