Affalla

Old Swedish Dictionary - affalla

Meaning of Old Swedish word "affalla" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

affalla
falla från, gå bort (genom döden). SJ 2: 310 (1497). - frångå, gå förlorad (för ngn). om han med för:de tomptöre staar tilbaka j iii (3) aar skal för:de gard. .. honom affallin oc oss. .. tilfallin warda HSH 13: 130 (1525? Brask). part. pres. affallande (a fallande), som faller af. deciduus. .. idest facilis ad cadendum raskelika fallande commvniter a fallande GU C 20 s. 167.

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • impr.
  • konj.
  • affylle SJ 2: 310 (1497) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚠᚠᛆᛚᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back