Äffen

Old Swedish Dictionary - äffen

Meaning of Old Swedish word "äffen" (or æffen) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

äffen (æffen)
jämt, alldeles (MLt. effen, even, eben jämt, lika; noga, alldeles). (HuSTru STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Birgitta STod till svars för sin skuld) swa ath tet löp til hopa offen C mark STb 4: 61 (1505); offen trol. fel för effen. (Om en gård) bredden op til gamble myntet effen xxx alne. .. bredden wed gamble myntet effen xx alne. .. bredden wed gamble myntet effen xx alne ib 4: 217 (1511). (Två rådmän hade närvarit, då) Jachob Larensson wittrade sin son Peder Jacobson hundrat mark effen fför sith möderne ib 4: 313 (1513). hulkit skot. .. reknades. .. ok lop skothet xijC mark effen en ij mark (dvs. 1202 mark) STock Skb 34 (1517). Tha lop skothet xjClx march effuen ib 155 (1520). Tha bleff STaden honum skylligh C march effen meth sa skel loch fförord, at bär Biörn Person the xx march saköre op aff Hans Koch, tha bliffuer STadhen honom inthe mer skyllig en lxx march effen ib 296 (1512). giorde och hans matskap Biörn Persson rekinskap, hans opbördh moth hans wtgifft. Tha bleff STaden honum skylligh C mark effen ib 296 (1512) , 297 (1513). war STadin tilforen x mark effen ib 298 (1514).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so äffen may have also been written as æffen

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • effen )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚠᚠᚽᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Stock Skb
Stockholms stads skottebok 1516--1525 samt strödda räkenskaper. Utg. genom J. A. Almquist. 1935.
➞ See all works cited in the dictionary

Back