Afganger

Old Swedish Dictionary - afganger

Meaning of Old Swedish word "afganger" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

afganger Old Swedish word can mean:

afganger
L.
afganger
1) afgång, bortgång. dödhin ällir afgangin aff världinne Bir 1: 313. Lg 3: 142.
afganger
2) död. " människionna affgaangh" SD 1: 517.
afganger
3) utgång, slut. " sorghful aff gang (exitus) skal bedröfwa oc myrkia hans glädhesfullo oppbyrgning" Bir 3: 360. Lg 3: 430.
afganger
4) afvikelse, öfverträdelse. " swa dana sinna brödhra affgangh (näml. aff rätta wäghenom) wn dirstand[an]dis" Bir 4: 41. ib 61. Su 54. swa mangha aff gangha the see i sinom brödhrom mothe gudhi oc rätwisonne ib 61. " oppenbara reglonnas aff gangh" LfK 158. Bir 5: 137. Jfr höghmällis a.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -gaangher )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚠᚵᛆᚿᚵᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back