Afhända

Old Swedish Dictionary - afhända

Meaning of Old Swedish word "afhända" (or afhænda) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

afhända Old Swedish word can mean:

afhända (afhænda)
L.
afhända (afhænda)
1) aFHända, fråntaga. " med dat. enghin maa oghormagha jord hans aFHända" MBla STadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GS 11 (1335). hwa som androm aFHände kul STen allr wiþ SD 5: 638 (1347). aFHänd ängom thet hans är STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 26 (66, 28). " thet nokrom är af hänt ib. "ib 68 (169, 75). STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 669. ST 543, 544. " j dagh haffwir iak idher aff hänt (aSTycken på Forn Svenska.">BStuli) egypti förekaST älla smälighet" MB 2: 12. " afFHender jak. .. the sex las eng myk minom frändom oc arfvm oc tillvender jak honä kyätille oc hans arfvm" FH 3: 8 (1377). alla thesso. .. gozs oc äghodela. .. afFHender iac mik oc mynom arffwom SD NS 1: 1 (1401). " ib 8 (1401). o. s. v. "FH 2: 5 (1374, nyare afskr.). VAH 24: 327 (1377). STycken på Forn Svenska.">BSH 1: 179 (1381). - med prep. af. aFHändher iak mik the for:da qwärn aff mik ok minom arfwm SD NS 1: 26 (1401). - med prep. undan SD NS 2: 1 (1408). - med prep. fran. afFHända the. .. fran sik oc sinum arfwum vndi for:da lundbyörn oc hans arfwa SD NS 1: 12 (1401).
afhända (afhænda)
2) föryttra. " SD NS 1: 97 (1402). änkte äghir afflas älla aFHändas mz orät Bir 3: 399. "" han haffwir. .. rikesins krono äghfor oc rikedoma owirflödelika afFHändt oc forskingrat (fuerat. .. alienator et dissipator)" ib 4: 113.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so afhända may have also been written as afhænda

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • afändha: -om SD NS 1: 543 (1406). off hendha: -er SD NS 2: 1 (1408),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚠᚼᛅᚿᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
GS
Några Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
VAH
Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens Handlingar.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
➞ See all works cited in the dictionary

Back