Afhända

Old Swedish Dictionary - afhända

Meaning of Old Swedish word "afhända" (or afhænda) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

afhända (afhænda)
l: afhända, skilja (ng) från eganderätten till (ngt). iak haffir gyorth eeth skipte mädh. .. iönisse bruzson. .. ii þesse matto, þet iäk gaaf hanom in gardh ii biärghe ok allan min ägho looth ii lanzmarch ok allan min ögho looth ii arsio bäkke. .. ok aaf händhir iak mik ok minon arwm ok alende iak iönisse bruzson ok hans arwm til äurdhelika ägho fore hans gardh ii hyringhe SD 6: 288 (1351). affhende han (gillesföreSTåndaren).. . sancta barbara gylle forsrifna tompt och tilegnade hona. .. niels scriffwara STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 82 (1482). Neuman Vokbal 85 (1463). - afhända, beröfva. ath hanis roSTenborg. .. affhende ecke skipper baltaar sitt liiff medh sin vilia STb 1: 81 (1476).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so afhända may have also been written as afhænda

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚠᚼᛅᚿᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Neuman Vokbal
E. Neuman, Utbredningen av vokalbalansen a:å i medelsvenskan. 1918.
➞ See all works cited in the dictionary

Back