Afhopa

Old Swedish Dictionary - afhopa

Meaning of Old Swedish word "afhopa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

afhopa
afsöndra? afhopade ok thenne for:de synämen litzla hermälax fraan store hermelax fore hwar ottondhe trä at (d. v. s. gjorde till ersättning för hvart åttonde tråd sådan uppdelning el. uppgörelse mellan lilla och stora Hermälax att -?? litzla hermälax beholt then skoghen, som ligger näst them fran swtarinkawy (o. s. v.) Svartb 525 (1447). Jfr grönhedh een affhopadh by från godhersböle G. Hausen, Nylands ortnamn 1: 241 (1538); jfr äfven uthopa.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -adhe )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚠᚼᚮᛕᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back