Afhugga

Old Swedish Dictionary - afhugga

Meaning of Old Swedish word "afhugga" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

afhugga Old Swedish word can mean:

afhugga
L.
afhugga
1) afhugga. " jak scal affhugga thit huwdh" KL 73. " afhuggus thera howdh mz swärdhom" KLemming. 1860.">Gr 289. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 82. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 51, 293, 3: 7, 400. swa som KLemming. 1860.">Gräs af slaghit ok af huggit mz lia KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 190. at then ekeskow ... skal swa afhuggas (nedhuggas) BSH 4: 102 (1483). - med dat. och ack. som the (hufvuden) varin sama dagh aff huggin likamanum Bi 853. bödh hanum. .. föther aff hugga mz öxe ib 255. Lg 218, 3: 674. -- bildl. afskära, afKLippa. aaff hwggande al geenwärdhugeetz ämne SD 1: 517.
afhugga
2) halshugga. " RK 3: (till. om Chr. II red. A) 6205, 6219. - Jfr hugga af. "

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • aaff- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚠᚼᚢᚵᚵᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back