Äfia

Old Swedish Dictionary - äfia

Meaning of Old Swedish word "äfia" (or æfia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

äfia (æfia)
dy, gyttja (Isl. efia f.; Dahlgren, Glossarium). niyo laas äng i äwione i Nordhanboors änge nordhan älfwena liggiande RP 2: 202 (1390). Tolke prädicara ärw like them man, som wille lära aasnanom leka j haRPo, oc som thän thär wille byghia sloth j träk älla äffio JMPs 486. star han (pråmen) pa bothnen i äwyone BSH 5: 226 (1507). Jfr staräfia.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so äfia may have also been written as æfia

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • äfio butn m. ävjebotten, dybotten, gyttjebotten. fore onda lucht skuld som ther stigher vp aff äwio butnen FH 2: 129 (1441).

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚠᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RP
Svenska Riks-archivets pergamentsbref från och med år 1351. Förtecknade med angifvande af innehållet. 1, 2. 1866--68.
➞ See all works cited in the dictionary

Back