Afkasta

Old Swedish Dictionary - afkasta

Meaning of Old Swedish word "afkasta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

afkasta Old Swedish word can mean:

afkasta
1) bortkasta. " RK 2: 479. "
afkasta
2) afkasta, afskrudda. vi maghom afkasta hans thräldoms wk af varom halsom Gr 261. Jfr kasta af.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚠᚴᛆᛋᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
➞ See all works cited in the dictionary

Back