Afkoma

Old Swedish Dictionary - afkoma

Meaning of Old Swedish word "afkoma" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

afkoma Old Swedish word can mean:

afkoma
L.
afkoma
1) afkomma, afföda. " MB 1: (Cod B) 526. "Lg 3: 544.
afkoma
2) pl. afkomst, afkastning. kunna sigh ey aff for:da gardzens ränto oc affkomor berghä FH 6: 3 (1441).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -komma: o MB 1: (Cod B) 526),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚠᚴᚮᛘᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
➞ See all works cited in the dictionary

Back