Afl

Old Swedish Dictionary - afl

Meaning of Old Swedish word "afl" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

afl Old Swedish word can mean:

afl
L.
afl
1) kraft, styGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKa. " riste käsio mz afle" Bu 492. " mz mangha manna afle" Bil 557. " trösta sik aff sinom affle oc mäghne, at han formatte at holda the lag vtan gudz hiälp" MB 1: 455. " brukadho sith mäghin ok römskan afl mz stridum" Bil 573. " the fästa thera stadh mz stoor awel" Al 1751. ib 5363, 10162. GOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 711.
afl
2) våld. " drägha mz afle" Bu 12.
afl
3) förvärfvande, förvärf, vinst. mz dygdhanna afwil oc samansankilsom (acquirendo virtues) Bo 143. " han är vsAl sik wil ey wända aff giri ok fiikt ok storom awil" Al 6269. " affwil fölgher wild (med förvärf följer fördel) om thz wardher ey spilt" GO 381. Bir 4: 35.
afl
4) afkastning (af jordegendom). at nakat af thetna (för thetta) fornämda GOz. .. sik nakat forbätra konne meth awäl älla byghninger SD NS 1: 127 (1402). " ij tunner smör aff gardzens affuel" FM 607 (1513). - Jfr ökia a.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • awel Al 1751, 10162.
 • affwel RK 1: 711 ; Bir 4: 35.
 • affuel FM 607 (1513).
 • awäl SD NS 1: 127 (1402). awil Al 5363, 6269.
 • afwil Bo 143.
 • affwil GO 381 ),
 • afls gardher
 • afwelsgardher.
 • afwilsgardher.
 • awils gaardher )
 • afls gods ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚠᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back