Afla

Old Swedish Dictionary - afla

Meaning of Old Swedish word "afla" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

afla Old Swedish word can mean:

afla
L.
afla
1) afla. a) om mannen eller mannen och qvinnan gemensamt: gignere, procreare. han afladhe son mz ens mölnara dotter Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 300. KL 112, 300. " at han aff manghom frillom afflade xv söner oc c" MB 2: 197. aflum vi barn tilsaman SD NS 2: 352 (1411). til Burdho the annan tima saman föghias ok afla barn KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 78. " aflä þe. .. barn mällän sik" SD 5: 479 (1345, nyare afskr.). - b) om qvinnan: concipere. af honom afladhe iac barn KL 300. " at jach egh barn affla maa medh minom KLemning. 1860. SFSS.">Bona" SD NS 1: 485 (1405). modherin aflar barn KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 133. KL 285. - abs. hwat ey är hon thön som helom iomfrudom afladhe KLemning. 1860. SFSS.">Bo 61. Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 291, 636, 814. MB 2: 111. " hon afladhe af gudz anda KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 159, KLemning. 1860. SFSS.">Bo 42. - mottaga (genom slafvisk öfversättning af Lat. concipere). "KLemning. 1860. SFSS.">Bo 102.
afla
2) åstadkomma, tillvägabringa, Grundlägga. aflaþe þär kristendom Bu 149. " resa ok afla cors ok kirkio (Christi cultum statuant)" ib 206. ib 492.
afla
3) förvärfa. " hon afladhe sik sina fordhan. .. mz rok oc teen" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 14. " at han aflar alla världina" ib 96. " illa aflat goz KL 117. "" aff rät affladho goze" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 53. ib 54, 181, 352, 367, 2: 32, 41, 163, 3: 399. " aflom vi dygdhena KLemning. 1860. SFSS.">Bo 106. "" afla synda forlatilse" Gren. 1866.">Ber 92. ib 193. " at iak maghe afla (lucrifaciam) christum" MP 1: 9. " afladhe siäluan gudh" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 51. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 99. Su 412. " viliande afla hans siäl" KL 208 ., hafdhe gudhi manga siäla aflat Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 855. KL 162. Gr 296. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 320, 360. Gren. 1866.">Ber 26. Su 145, 155. Jfr välafladher.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚠᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back